2016-10-02 17:44

2016-10-02 17:44

Asylsökande barn gav lyft åt byskolan

GRÄSMARK: Femtio procent fler elever på kort tid

Sedan ett år tillbaka surrar många olika språk i luften på skolgården i Gräsmark.
Byskolan har fått femtio procent fler elever i samband med att många asylsökande kom till Sunne kommun.

Gräsmarks skola har utökat elevantalet från 60 till 90 barn sedan förra året.

– Det gick lite knaggligt i början när jag hade lektioner utan resurs och barnen inte förstod svenska. Vi brukar skämta om att ”det är lite rörigt just nu”. Men vi har fått väldigt mycket stöttning från ledningen, säger Ann Nilsson, som är lärare för tredjeklassen.

Arabiska och dari

De praktiska bekymren har löst sig. Skolan har fått extra resurser och många är väldigt engagerade. Tack vare personal som talar arabiska och dari fungerar kommunikationen betydligt bättre.

”Bra stämning”

De nyanlända barnen har gett byskolan nytt liv.

– Det är en bra stämning. Alla är väldigt glada och vill lära sig. Vi har fått insikt i deras kulturer och nu har de lärt sig språket så pass att de kan vara med lite grann, säger Ann Nilsson.

Uppbrott

Några av de asylsökande barnen har flyttats med kort varsel. Det gör en del barn ledsna.

– De kan försvinna från en dag till en annan, men oftast betyder det att de har fått ett uppehållstillstånd, säger Ann Nilsson.

Totalt ökade elevantalet i Sunne med 328 barn förra året.

Statliga pengar

En del invånare har ställt frågan om var pengarna kommer ifrån.

– Migrationsverket betalar ut statlig ersättning som ska täcka alla kostnader för de asylsökandes vistelse i kommunen. Staten har också gett kommuner som tagit emot många asylsökande extra bidrag för att hantera flyktingssituationen, säger kommunchefen Berit Westergren.

Gräsmarks skola har utökat elevantalet från 60 till 90 barn sedan förra året.

– Det gick lite knaggligt i början när jag hade lektioner utan resurs och barnen inte förstod svenska. Vi brukar skämta om att ”det är lite rörigt just nu”. Men vi har fått väldigt mycket stöttning från ledningen, säger Ann Nilsson, som är lärare för tredjeklassen.

Arabiska och dari

De praktiska bekymren har löst sig. Skolan har fått extra resurser och många är väldigt engagerade. Tack vare personal som talar arabiska och dari fungerar kommunikationen betydligt bättre.

”Bra stämning”

De nyanlända barnen har gett byskolan nytt liv.

– Det är en bra stämning. Alla är väldigt glada och vill lära sig. Vi har fått insikt i deras kulturer och nu har de lärt sig språket så pass att de kan vara med lite grann, säger Ann Nilsson.

Uppbrott

Några av de asylsökande barnen har flyttats med kort varsel. Det gör en del barn ledsna.

– De kan försvinna från en dag till en annan, men oftast betyder det att de har fått ett uppehållstillstånd, säger Ann Nilsson.

Totalt ökade elevantalet i Sunne med 328 barn förra året.

Statliga pengar

En del invånare har ställt frågan om var pengarna kommer ifrån.

– Migrationsverket betalar ut statlig ersättning som ska täcka alla kostnader för de asylsökandes vistelse i kommunen. Staten har också gett kommuner som tagit emot många asylsökande extra bidrag för att hantera flyktingssituationen, säger kommunchefen Berit Westergren.