2016-09-30 06:00

2016-09-30 06:00

Strandnära lägen sökes

SUNNE: I Sunne kommun finns många sjöar

Vill du vara med och diskutera landsbygdsutveckling i strandnära lägen i kommunen samt gång- och cykelvägar, så har tillfället kommit.
– Vi har många sjöar i Sunne kommun men bara 18 stycken så kallade LIS-områden, som står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, säger Anders Olsson, ansvarig för planprojektet som nu satt i gång.

I tisdagskväll hölls ett första möte i en serie av fem. Platsen var Lysvik och inbjudna var allmänheten och företagarna.

– Nu kom det inte så många, så inför nästa möte ska vi försöka annonsera ut det bättre. Att vara med och försöka utveckla kommunen är något som är väldigt viktigt, för planerna ligger ju som grund för byggnation, framhåller Anders Olsson.

18 områden

Översiktsplanen för Sunne kommun antogs år 2011 och i den finns 18 områden som är så kallade LIS-områden, där kommunen och andra tillståndsmyndigheter kan tänka sig en byggnation i strandnära lägen.

– För att glesbygdskommuner ska kunna utvecklas är ju tillgången på strandnära lägen viktig, säger Anders.

Förra gången det begav sig så var länsstyrelsen och Sunne kommun inte överens om flera av de föreslagna LIS-områdena.

– Nu vill vi göra ett omtag med länsstyrelsen och diskutera det man var kritisk till samtidigt som vi får in nya förslag, säger han.

Strandskyddet ligger generellt på 100 meter men vissa sjöar har 300 meter. Undantag kan göras och en bra förutsättning är att det är ett så kallat LIS-område.

– Det är svårt att få dispens men är läget med i kommunens planering så underlättar det.

Beträffande Lysvik, som avhandlades i tisdags kväll, finns för närvarande bara ett område för byggnation i strandnära läge.

– Det ligger vid Ransbyviken mellan tätorten och Berga hembygdsgård och området ägs av hembygdsföreningen och av privata.

Sunne kommun söker nu de som vill bygga själva eller som kan tänka sig att sälja, så att andra kan bygga.

– Vi är i uppstarten, och äger du mark och vill se en utveckling, så hör gärna av dig, säger Anders Olsson.

Även cykelplan

Samtidigt med framtagandet av LIS-planen, som väntas bli klar nästa år, görs även en plan för gång- och cykelvägar.

Handläggare för den är Mikael Persson.

– Det vi jobbar med är att ta fram behovet av gång- och cykelvägar för hela kommunen och ha det som grund för en cykelplan. Syftet är att förbättra säkerheten för de oskyddade trafikanterna och se var behovet är som störst, säger han.

Underlaget ska vara klart i början av nästa år.

– Gång- och cykelplanen ställs sedan ut för allmänheten, berättar Mikael Persson.

I tisdagskväll hölls ett första möte i en serie av fem. Platsen var Lysvik och inbjudna var allmänheten och företagarna.

– Nu kom det inte så många, så inför nästa möte ska vi försöka annonsera ut det bättre. Att vara med och försöka utveckla kommunen är något som är väldigt viktigt, för planerna ligger ju som grund för byggnation, framhåller Anders Olsson.

18 områden

Översiktsplanen för Sunne kommun antogs år 2011 och i den finns 18 områden som är så kallade LIS-områden, där kommunen och andra tillståndsmyndigheter kan tänka sig en byggnation i strandnära lägen.

– För att glesbygdskommuner ska kunna utvecklas är ju tillgången på strandnära lägen viktig, säger Anders.

Förra gången det begav sig så var länsstyrelsen och Sunne kommun inte överens om flera av de föreslagna LIS-områdena.

– Nu vill vi göra ett omtag med länsstyrelsen och diskutera det man var kritisk till samtidigt som vi får in nya förslag, säger han.

Strandskyddet ligger generellt på 100 meter men vissa sjöar har 300 meter. Undantag kan göras och en bra förutsättning är att det är ett så kallat LIS-område.

– Det är svårt att få dispens men är läget med i kommunens planering så underlättar det.

Beträffande Lysvik, som avhandlades i tisdags kväll, finns för närvarande bara ett område för byggnation i strandnära läge.

– Det ligger vid Ransbyviken mellan tätorten och Berga hembygdsgård och området ägs av hembygdsföreningen och av privata.

Sunne kommun söker nu de som vill bygga själva eller som kan tänka sig att sälja, så att andra kan bygga.

– Vi är i uppstarten, och äger du mark och vill se en utveckling, så hör gärna av dig, säger Anders Olsson.

Även cykelplan

Samtidigt med framtagandet av LIS-planen, som väntas bli klar nästa år, görs även en plan för gång- och cykelvägar.

Handläggare för den är Mikael Persson.

– Det vi jobbar med är att ta fram behovet av gång- och cykelvägar för hela kommunen och ha det som grund för en cykelplan. Syftet är att förbättra säkerheten för de oskyddade trafikanterna och se var behovet är som störst, säger han.

Underlaget ska vara klart i början av nästa år.

– Gång- och cykelplanen ställs sedan ut för allmänheten, berättar Mikael Persson.