2016-09-29 15:41

2016-09-29 15:41

Kommunen överklagar beslut om inhibition

Hallå där...

Varför vill ni gå vidare med ärendet? Gunilla Ingemyr (C), kommunalråd i Sunne. Kommunen överklagar nu Förvaltningsrättens beslut om inhibition av beslutet att byta kf-ordförande.

– Vi vill ta tillvara de tillfällen som finns att överklaga eftersom vi tror att det på sikt behövs en lagändring i sådana här fall.

Respekterar ni inte rättsprocessen?

– Jo, absolut. Och vi tror inte att vi kommer att vinna på kort sikt, men en djupare juridisk prövning kanske kan lyfta frågan så att vi får en lagstiftning som är mer anpassad för den politiska verkligheten.

Vad menar du med det?

– Att vi ser fler och fler ”minoritetsregeringar” ute i kommunerna och att det allt oftare sker förändringar under en mandatperiods gång. Då borde det också gå att se till att kommunfullmäktiges ordförande representerar de styrande partierna, eftersom ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

– Vi vill ta tillvara de tillfällen som finns att överklaga eftersom vi tror att det på sikt behövs en lagändring i sådana här fall.

Respekterar ni inte rättsprocessen?

– Jo, absolut. Och vi tror inte att vi kommer att vinna på kort sikt, men en djupare juridisk prövning kanske kan lyfta frågan så att vi får en lagstiftning som är mer anpassad för den politiska verkligheten.

Vad menar du med det?

– Att vi ser fler och fler ”minoritetsregeringar” ute i kommunerna och att det allt oftare sker förändringar under en mandatperiods gång. Då borde det också gå att se till att kommunfullmäktiges ordförande representerar de styrande partierna, eftersom ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.