2016-09-29 16:28

2016-09-29 18:46

Intressen kolliderar på Finnfallets topp

SUNNE: Länsstyrelsen ger Ski Sunnes planförslag bakläxa

Ski Sunne vill satsa på en stugby vid toppen av skidanläggningen. Men förslaget till detaljplan får bakläxa av länsstyrelsen.
Fler utredningar måste göras och framför allt – hänsyn måste tas till den stora vindkraftsanläggning som ska byggas.

Länsstyrelsen ser positivt på en utveckling av Ski Sunne och besöksnäringen i Sunne kommun, men inte till varje pris:

”Det är viktigt att utvecklingen sker med hänsyn till övriga friluftsvärden, naturvärden samt befintliga och tillkommande verksamheter”, skriver länsstyrelsen i sitt yttrande.

Behöver utredas

Planförslaget får bakläxa på flera punkter. Utöver påverkan på friluftsliv, naturvärden och landskapsbild behöver också frågor kring vindkraft, väganslutning, dagvattenhantering, buller och störningar utredas. En miljökonsekvensbeskrivning bör upprättas, enligt länsstyrelsen. Sunne kommuns bedömning om att naturmiljön inte påverkas av förslaget delas inte av länsstyrelsen.

Vindkraft väger tyngst

Bixia, som har tillstånd att bygga vindkraftverk på toppen, vill att Ski Sunnes tänkta byggnation flyttas 400 meter norrut. Dels för att undvika buller och skuggor för boende, dels för att inte riskera en minskad elproduktion.

”Det är av stor vikt att planförslaget inte inskränker Bixia Byggvind AB:s möjligheter att uppföra vindkraftverk enligt tillståndet. Markanvändningarna och planens utformning behöver alltså anpassa så att villkoren i tillståndet kan uppfyllas”, skriver länsstyrelsen i sitt yttrande.

”Bergsknöl emellan”

– Vi har ett lagakraftvunnet tillstånd att luta oss mot. Ski Sunne har bara ett undermåligt förslag till detaljplan, säger Bertil Forsberg, initiativtagare till vindkraftsprojektet.

– Vindkraften är inte i vägen på det området. Det går ju en bergsknöl emellan, säger Stefan Ranunger, delägare Ski Sunne.

Nu kommer yttrandena att sammanställas av Sunne kommun.

Länsstyrelsen ser positivt på en utveckling av Ski Sunne och besöksnäringen i Sunne kommun, men inte till varje pris:

”Det är viktigt att utvecklingen sker med hänsyn till övriga friluftsvärden, naturvärden samt befintliga och tillkommande verksamheter”, skriver länsstyrelsen i sitt yttrande.

Behöver utredas

Planförslaget får bakläxa på flera punkter. Utöver påverkan på friluftsliv, naturvärden och landskapsbild behöver också frågor kring vindkraft, väganslutning, dagvattenhantering, buller och störningar utredas. En miljökonsekvensbeskrivning bör upprättas, enligt länsstyrelsen. Sunne kommuns bedömning om att naturmiljön inte påverkas av förslaget delas inte av länsstyrelsen.

Vindkraft väger tyngst

Bixia, som har tillstånd att bygga vindkraftverk på toppen, vill att Ski Sunnes tänkta byggnation flyttas 400 meter norrut. Dels för att undvika buller och skuggor för boende, dels för att inte riskera en minskad elproduktion.

”Det är av stor vikt att planförslaget inte inskränker Bixia Byggvind AB:s möjligheter att uppföra vindkraftverk enligt tillståndet. Markanvändningarna och planens utformning behöver alltså anpassa så att villkoren i tillståndet kan uppfyllas”, skriver länsstyrelsen i sitt yttrande.

”Bergsknöl emellan”

– Vi har ett lagakraftvunnet tillstånd att luta oss mot. Ski Sunne har bara ett undermåligt förslag till detaljplan, säger Bertil Forsberg, initiativtagare till vindkraftsprojektet.

– Vindkraften är inte i vägen på det området. Det går ju en bergsknöl emellan, säger Stefan Ranunger, delägare Ski Sunne.

Nu kommer yttrandena att sammanställas av Sunne kommun.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.