2016-09-29 17:49

2016-09-29 17:49

Fler cykelvägar på önskelistan

SUNNE: Medborgardialog om gång- och cykelvägar

Det rullar in många medborgarförslag om cykelvägar till Sunne kommun. Vilka områden som ska prioriteras är nu en fråga som diskuteras med invånarna. I början av nästa år ska kommunens cykelplan vara klar.

Det finns ett behov av fler gång- och cykelvägar i Sunne kommun.

– Cykelvägar är viktigt för alla som bor i Sunne och även som turistattraktion, säger kommunalrådet Gunilla Ingemyr (C). Sunnepolitikerna har gett tjänstesidan i uppdrag att ta fram en cykelplan. I samband med det arbetet vill man samla in synpunkter från kommuninvånarna.

– Tidigare hade vi företagsfrukostar. Nu har vi kvällsfika för företagen i stället. I samband med de mötena bjuds allmänheten in, eftersom vi vill få in de boendes åsikter, säger Gunilla Ingemyr (C).

Fem träffar

Hittills har en träff arrangerats i Lysvik, med blygsam uppslutning. Ytterligare fem kvällsmöten kommer att hållas i höst; Ideum Sunne 11 oktober, hembygdsgården Västra Ämtervik 17 oktober, Granne med Selma Östra Ämtervik 25 oktober, Kalasmakeriet Gräsmark 27 oktober och Klättenskolan i Stöpafors 8 november.

– Vi vill ha en medborgardialog om var behovet av cykelvägar är som störst. Olycksstatistik och närhet till skolor är några av de parametrar som kommer att vägas samman, säger Gunilla Ingemyr (C).

LIS också i fokus

Den nya cykelplanen beräknas vara klar i början av nästa år.

– Ofta är det ju Trafikverkets vägar, från kommunens sida handlar det om medfinansiering. Men det är viktigt att kommunen har en prioriteringslista, säger Gunilla Ingemyr (C).

I samband med de ovan nämnda mötena med invånarna diskuteras inte bara gång- och cykelvägar. En annan het potatis står också i fokus – LIS-områden. I Sunne kommuns översiktsplan finns ett antal utpekade LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära läge). Dessa behöver ses över och kommunen vill samtidigt ta fram nya LIS-områden i attraktiva lägen. Arbetet påbörjas nu i höst i samband med att en översyn görs av översiktsplanen.

Det finns ett behov av fler gång- och cykelvägar i Sunne kommun.

– Cykelvägar är viktigt för alla som bor i Sunne och även som turistattraktion, säger kommunalrådet Gunilla Ingemyr (C). Sunnepolitikerna har gett tjänstesidan i uppdrag att ta fram en cykelplan. I samband med det arbetet vill man samla in synpunkter från kommuninvånarna.

– Tidigare hade vi företagsfrukostar. Nu har vi kvällsfika för företagen i stället. I samband med de mötena bjuds allmänheten in, eftersom vi vill få in de boendes åsikter, säger Gunilla Ingemyr (C).

Fem träffar

Hittills har en träff arrangerats i Lysvik, med blygsam uppslutning. Ytterligare fem kvällsmöten kommer att hållas i höst; Ideum Sunne 11 oktober, hembygdsgården Västra Ämtervik 17 oktober, Granne med Selma Östra Ämtervik 25 oktober, Kalasmakeriet Gräsmark 27 oktober och Klättenskolan i Stöpafors 8 november.

– Vi vill ha en medborgardialog om var behovet av cykelvägar är som störst. Olycksstatistik och närhet till skolor är några av de parametrar som kommer att vägas samman, säger Gunilla Ingemyr (C).

LIS också i fokus

Den nya cykelplanen beräknas vara klar i början av nästa år.

– Ofta är det ju Trafikverkets vägar, från kommunens sida handlar det om medfinansiering. Men det är viktigt att kommunen har en prioriteringslista, säger Gunilla Ingemyr (C).

I samband med de ovan nämnda mötena med invånarna diskuteras inte bara gång- och cykelvägar. En annan het potatis står också i fokus – LIS-områden. I Sunne kommuns översiktsplan finns ett antal utpekade LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära läge). Dessa behöver ses över och kommunen vill samtidigt ta fram nya LIS-områden i attraktiva lägen. Arbetet påbörjas nu i höst i samband med att en översyn görs av översiktsplanen.