2016-09-27 06:00

2016-09-27 06:00

Ny detaljplan ska få Torvnäs att växa

SUNNE: Plan för Torvnäsområdet i Sunne ute på samråd

Nu är den nya detaljplanen för området Torvnäs i Sunne ute på samråd. Framåt vårkanten vill Sunne kommun sälja 43 villatomter i området. I framtiden kommer Torvnäs att ståta med Sunnes största förskola och en ny gång- och cykelbro.

Söder om Sunne kyrka med närhet till centrum, naturen och vy över sjön Mellan-Fryken – där ligger bostadsområdet Torvnäs.

Ökad efterfrågan

De kanske mest attraktiva lägena intill vattnet är redan bebyggda. Nu satsar Sunne kommun på att bostadsområdet ska växa ytterligare.

– Efterfrågan på villatomter vid Torvnäs har ökat. I förslaget till den nya detaljplanen är syftet att möjliggöra olika typer av bostäder, som friliggande villor, rad- och kedjehus och flerbostadshus, säger Johanna Bergsman som är planarkitekt på Sunne kommun.

43 villatomter

Det stora området vid Torvnäs som ägs av Sunne kommun används i dag av arrendatorer som åker- och betesmark.

– Om allt går enligt plan kommer kommunen att sälja ett 40-tal villatomter på Torvnäs i vår. Det kommer även att finnas plats för radhus och äldreboende. En förskola projekteras just nu. Det bygget kommer förhoppningsvis i gång under 2017, säger Johanna Bergsman.

Sjöutsikt

Att många hågade spekulanter vill ha en glimt av Mellan-Fryken har kommunen tagit hänsyn till.

– I planen har vi säkerställt att så många som möjligt av byggrätterna får vy över sjön, säger Johanna Bergsman.

Planen möjliggör även för ett nytt gruppboende för äldre, vilket kommunen har behov av.

Ny gång- och cykelbro

En ny gång- och cykelbro är planerad att byggas över Fryken. Merparten av den kommersiella servicen finns i Sunne centrum på andra sidan sundet. I och med den planerade bron minskar behovet att ta bilen in till centrum.

– Om allt går som planerat kan gång- och cykelbron börja byggas under 2018, säger Johanna Bergsman.

Naturskönt stråk

Sunne kommun vill även på sikt skapa ett stråk inom strandskyddsområdet för allmänheten längs stranden. Där kan det bland annat skapas en småbåtshamn med gästplatser, yta för kommersiell verksamhet, lekplats, badplats samt att de naturvärden som finns stärks. Stråket ses som etapp två och ingår inte i den aktuella planen, även om det syns i illustrationen för områdets möjliga utformning.

Ute på samråd

Samrådsplanerna finns på Sunne kommuns hemsida och är även utställda på Kvarngatan 6 och Sunne bibliotek.

Synpunkter på planen ska vara inlämnade senast den 19 oktober.

Söder om Sunne kyrka med närhet till centrum, naturen och vy över sjön Mellan-Fryken – där ligger bostadsområdet Torvnäs.

Ökad efterfrågan

De kanske mest attraktiva lägena intill vattnet är redan bebyggda. Nu satsar Sunne kommun på att bostadsområdet ska växa ytterligare.

– Efterfrågan på villatomter vid Torvnäs har ökat. I förslaget till den nya detaljplanen är syftet att möjliggöra olika typer av bostäder, som friliggande villor, rad- och kedjehus och flerbostadshus, säger Johanna Bergsman som är planarkitekt på Sunne kommun.

43 villatomter

Det stora området vid Torvnäs som ägs av Sunne kommun används i dag av arrendatorer som åker- och betesmark.

– Om allt går enligt plan kommer kommunen att sälja ett 40-tal villatomter på Torvnäs i vår. Det kommer även att finnas plats för radhus och äldreboende. En förskola projekteras just nu. Det bygget kommer förhoppningsvis i gång under 2017, säger Johanna Bergsman.

Sjöutsikt

Att många hågade spekulanter vill ha en glimt av Mellan-Fryken har kommunen tagit hänsyn till.

– I planen har vi säkerställt att så många som möjligt av byggrätterna får vy över sjön, säger Johanna Bergsman.

Planen möjliggör även för ett nytt gruppboende för äldre, vilket kommunen har behov av.

Ny gång- och cykelbro

En ny gång- och cykelbro är planerad att byggas över Fryken. Merparten av den kommersiella servicen finns i Sunne centrum på andra sidan sundet. I och med den planerade bron minskar behovet att ta bilen in till centrum.

– Om allt går som planerat kan gång- och cykelbron börja byggas under 2018, säger Johanna Bergsman.

Naturskönt stråk

Sunne kommun vill även på sikt skapa ett stråk inom strandskyddsområdet för allmänheten längs stranden. Där kan det bland annat skapas en småbåtshamn med gästplatser, yta för kommersiell verksamhet, lekplats, badplats samt att de naturvärden som finns stärks. Stråket ses som etapp två och ingår inte i den aktuella planen, även om det syns i illustrationen för områdets möjliga utformning.

Ute på samråd

Samrådsplanerna finns på Sunne kommuns hemsida och är även utställda på Kvarngatan 6 och Sunne bibliotek.

Synpunkter på planen ska vara inlämnade senast den 19 oktober.