2016-09-27 10:21

2016-09-27 10:21

"Det verkar spännande"

SUNNE: Många frågor om journalistens vardag på jobbet

Hur är det att arbeta som journalist? Det funderade åttondeklassarna på Fryxellska skolan över efter att de studerat dagstidningar på svensklektionerna. Fryksdalsbygdens reporter hälsade på för att svara på deras frågor – och ställde även några tillbaka.

Att plugga svenska genom nyhetstidningar är ett årligen återkommande projekt på svenskläraren Ewa Hammars lektioner.

Lära av nyheter

Det är ett uppskattat inslag på lektionerna, och som bjuder på många aha-upplevelser.

– Det är inte alla ungdomar som läser nyhetstidningar varje dag, men under de här veckorna har vi börjat lektionerna med att läsa tidningarna i en kvart. Jag märker att det snabbt har gjort skillnad för mångas kunskaper i svenska. Inte bara att ordförrådet ökar, utan att de lär sig förstå varför man skriver på ett visst sätt och hur lätt en mening blir fel när ordföljden inte sitter som den ska, säger Ewa Hammar.

Nyfiken yrkeskår

När man pratar om journalistyrket är det lätt att fastna i diskussioner om just språk, kamerateknik och andra praktiska färdigheter. Men något minst lika viktigt är att man har de rätta personlighetsdragen. Som journalist ska man vara intresserad av människor och av hur samhället fungerar, inte vara rädd för att ställa till synes dumma frågor och vara nyfiket lagd.

– Det skulle passa mig, för jag är jättenyfiken, säger Wilma Eriksson.

Framtidens Fryksdalsbygden?

Flera av hennes skolkamrater kan tänka sig en yrkesframtid som journalister.

– Det verkar spännande att träffa så mycket olika sorters människor, och att vara på plats vid olyckor och sånt, säger Anna Jönsson.

Colin Toorneman håller med.

– Det känns som ett intressant och väldigt kul yrke.

Att plugga svenska genom nyhetstidningar är ett årligen återkommande projekt på svenskläraren Ewa Hammars lektioner.

Lära av nyheter

Det är ett uppskattat inslag på lektionerna, och som bjuder på många aha-upplevelser.

– Det är inte alla ungdomar som läser nyhetstidningar varje dag, men under de här veckorna har vi börjat lektionerna med att läsa tidningarna i en kvart. Jag märker att det snabbt har gjort skillnad för mångas kunskaper i svenska. Inte bara att ordförrådet ökar, utan att de lär sig förstå varför man skriver på ett visst sätt och hur lätt en mening blir fel när ordföljden inte sitter som den ska, säger Ewa Hammar.

Nyfiken yrkeskår

När man pratar om journalistyrket är det lätt att fastna i diskussioner om just språk, kamerateknik och andra praktiska färdigheter. Men något minst lika viktigt är att man har de rätta personlighetsdragen. Som journalist ska man vara intresserad av människor och av hur samhället fungerar, inte vara rädd för att ställa till synes dumma frågor och vara nyfiket lagd.

– Det skulle passa mig, för jag är jättenyfiken, säger Wilma Eriksson.

Framtidens Fryksdalsbygden?

Flera av hennes skolkamrater kan tänka sig en yrkesframtid som journalister.

– Det verkar spännande att träffa så mycket olika sorters människor, och att vara på plats vid olyckor och sånt, säger Anna Jönsson.

Colin Toorneman håller med.

– Det känns som ett intressant och väldigt kul yrke.