2016-09-26 14:06

2016-09-26 14:07

Tommy fick GYF:s lärarpris

SUNNE: Decennielångt engagemang prisades

Tommy Nilsson, lärare på Broby grafiska, har fått GYF:s lärarpris för sitt decennielånga fokuserade engagemang på den grafiska utbildningen.
Priset delades ut under bokmässan i Göteborg.

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande, GYF, delar varje år ut priset om 50 000 kronor. Juryns motivering löd:

”Tommy Nilsson tilldelas GYF:s lärarpris för sitt decennielånga fokuserade engagemang i den grafiska utbildningen på Brobygrafiska i Sunne. Utbildningen är i första hand riktad mot förpackningssidan i branschen och Tommy Nilsson har som exceptionellt engagerad lärare hjälpt många studenter genom utbildningen i formgivning, förberedelse för tryck och tryck. Tommy Nilsson är läraren som tagit det extra varvet för att hjälpa enskilda studenter till en speciell praktik eller att lösa en svår uppgift. Tommy Nilsson är en mycket värdig mottagare av Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjandes utbildnings-/lärarpris”.

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande, GYF, delar varje år ut priset om 50 000 kronor. Juryns motivering löd:

”Tommy Nilsson tilldelas GYF:s lärarpris för sitt decennielånga fokuserade engagemang i den grafiska utbildningen på Brobygrafiska i Sunne. Utbildningen är i första hand riktad mot förpackningssidan i branschen och Tommy Nilsson har som exceptionellt engagerad lärare hjälpt många studenter genom utbildningen i formgivning, förberedelse för tryck och tryck. Tommy Nilsson är läraren som tagit det extra varvet för att hjälpa enskilda studenter till en speciell praktik eller att lösa en svår uppgift. Tommy Nilsson är en mycket värdig mottagare av Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjandes utbildnings-/lärarpris”.