2016-09-23 06:00

2016-09-23 08:24

Säger upp avtalet

ROTTNEROS: Sunne kommun missnöjda med parkunderhållet

Sunne kommun är missnöjda med hur stiftelsen för Rottnerosparken sköter underhållet. Därför säger man upp avtalet för det kommunägda driftbolaget Rottneros Park Trädgård AB.

Vd för bolaget är Magnus Holmvik.

– Vi arrenderar parken, medan stiftelsen äger marken och det är ägarens uppgift att se till att vägar, gångar och byggnader underhålls. Det är inget som kommunen kan bekosta, säger han i en kommentar.

I och med uppsägningen löper avtalet ut vid årsskiftet. Frågan är vad som händer sedan.

– Vår förhoppning är att ett kommunalägt bolag ska kunna driva parken vidare under nya villkor, framhåller Magnus Holmvik.

Nya förhandlingar är därför att vänta mellan Sunne kommun och stiftelsen Greta och Svante Påhlsons minne.

När det gäller sommaren som gått har antalet besökare ökat.

– Det kom 5 000 fler i år jämfört med i fjol och besökarsiffran landade på 23 000. Då är inte mässorna inräknade. Där hade vi ytterligare 15 000 besökare, summerar han.

Vd för bolaget är Magnus Holmvik.

– Vi arrenderar parken, medan stiftelsen äger marken och det är ägarens uppgift att se till att vägar, gångar och byggnader underhålls. Det är inget som kommunen kan bekosta, säger han i en kommentar.

I och med uppsägningen löper avtalet ut vid årsskiftet. Frågan är vad som händer sedan.

– Vår förhoppning är att ett kommunalägt bolag ska kunna driva parken vidare under nya villkor, framhåller Magnus Holmvik.

Nya förhandlingar är därför att vänta mellan Sunne kommun och stiftelsen Greta och Svante Påhlsons minne.

När det gäller sommaren som gått har antalet besökare ökat.

– Det kom 5 000 fler i år jämfört med i fjol och besökarsiffran landade på 23 000. Då är inte mässorna inräknade. Där hade vi ytterligare 15 000 besökare, summerar han.