2016-09-20 10:56

2016-09-20 10:56

"Svennis" fick stryk i rätten

SUNNE/GÖTEBORG: Skatteverket fick rätt i miljontvist

Nu har kammarrätten sagt sitt om miljontvisten mellan Skatteverket och Sven-Göran ”Svennis” Eriksson.
Skatteverket får rätt: det var inga gåvor hans bror fick – det var lön.

I kammarrättsdomen hänvisas till det parallellt pågående målet mellan Skatteverket och ”Svennis” bror, som alltså även det går i myndighetens favör.

”Det saknas anledning att i dessa mål om arbetsgivaravgifter och skattetillägg för beskattningsåren 2008-2013 göra någon annan bedömning.”, skriver domstolen.

Och:

”Sven-Göran Eriksson har lämnat en oriktig uppgift genom att inte deklarera de aktuella ersättningarna och förutsättningarna för efterbeskattning är därmed uppfyllda. Det har inte kommit fram skäl för befrielse från påförda skattetillägg.”

Det är snart två år sedan Skatteverkets krav kom. Bakgrunden var en lång rad pengatransaktioner från ”Svennis” till hans bror under åren 2008 till 2013.

Överföringar

Varje månad hade mellan 50 000 och 65 000 kronor förts över till broderns bankkonto.

– Lön för utfört arbete och utförda tjänster, hävdade Skatteverket, som krävde ”Svennis” på 1 876 721 kronor i sociala avgifter och skattetillägg.

Brodern deklarerade inga inkomster under de aktuella åren. Enligt Skatteverket utförde han tjänster åt Svennis, medverkade i projekt som marknadsfördes i fotbollstränarens namn och skötte hans herrgård.

”Svennis” förklaring är att det handlat om gåvor, en bror till en annan.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten, och där blev det en delseger: Skattekravet halverades.

Men tvisten gick vidare till Kammarrätten i Göteborg, som nu alltså upphäver underdomstolens beslut och ger Skatteverket helt rätt.

Får betala

”Svennis” får även avslag på yrkandet om ersättning för ombudskostnader.

– Jag tycker att kammarrätten kommit fel helt och hållet, säger advokat Anders Runebjer, som företräder ”Svennis” och hans bror. Det här handlar om att brodern fått pengar på grund av relation, inte prestation.

– Jag tycker också att det här är ett principiellt viktigt mål. Frågan är hur mycket staten ska få rota i folks privatliv?

Kommer du att överklaga?

– Jag ser möjlighet att ta det vidare. Men det är upp till ”Svennis” och (brodern).

De har två månader på sig att bestämma sig.

I kammarrättsdomen hänvisas till det parallellt pågående målet mellan Skatteverket och ”Svennis” bror, som alltså även det går i myndighetens favör.

”Det saknas anledning att i dessa mål om arbetsgivaravgifter och skattetillägg för beskattningsåren 2008-2013 göra någon annan bedömning.”, skriver domstolen.

Och:

”Sven-Göran Eriksson har lämnat en oriktig uppgift genom att inte deklarera de aktuella ersättningarna och förutsättningarna för efterbeskattning är därmed uppfyllda. Det har inte kommit fram skäl för befrielse från påförda skattetillägg.”

Det är snart två år sedan Skatteverkets krav kom. Bakgrunden var en lång rad pengatransaktioner från ”Svennis” till hans bror under åren 2008 till 2013.

Överföringar

Varje månad hade mellan 50 000 och 65 000 kronor förts över till broderns bankkonto.

– Lön för utfört arbete och utförda tjänster, hävdade Skatteverket, som krävde ”Svennis” på 1 876 721 kronor i sociala avgifter och skattetillägg.

Brodern deklarerade inga inkomster under de aktuella åren. Enligt Skatteverket utförde han tjänster åt Svennis, medverkade i projekt som marknadsfördes i fotbollstränarens namn och skötte hans herrgård.

”Svennis” förklaring är att det handlat om gåvor, en bror till en annan.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten, och där blev det en delseger: Skattekravet halverades.

Men tvisten gick vidare till Kammarrätten i Göteborg, som nu alltså upphäver underdomstolens beslut och ger Skatteverket helt rätt.

Får betala

”Svennis” får även avslag på yrkandet om ersättning för ombudskostnader.

– Jag tycker att kammarrätten kommit fel helt och hållet, säger advokat Anders Runebjer, som företräder ”Svennis” och hans bror. Det här handlar om att brodern fått pengar på grund av relation, inte prestation.

– Jag tycker också att det här är ett principiellt viktigt mål. Frågan är hur mycket staten ska få rota i folks privatliv?

Kommer du att överklaga?

– Jag ser möjlighet att ta det vidare. Men det är upp till ”Svennis” och (brodern).

De har två månader på sig att bestämma sig.