2016-09-20 10:59

2016-09-20 10:59

Givande dag i skogen

LÖVSTAHOLM: Demonstration av maskiner och nya rön

I lördags anordnade Moelven en skogsdag i Lövstaholm.
Träffen samlade cirka 100 personer varav 80 var skogsägare.

– Vi är nöjda med dagen. Det var lagom många så vi hann prata med alla, säger Lars Emanuelsson, distriktschef för område Norr på Moelven Skog.

En viktig punkt på dagordningen var demonstration av markskonare.

– I dag kan man köra och arbeta i skogen på barmark med enklare hjälpmedel. Även i blöta områden. Att förlita sitt skogsbruk på de vintrar vi har är inget alternativ längre. Vi kan därmed inte avverka på vintern i lika hög grad som tidigare, säger Lars Emanuelsson.

Ett annat viktigt moment under skogsdagen var att påvisa behovet av gallring.

– Vi pratade en hel del om behovet av att gallra i tid. Det är inte bra ekonomi för skogsägaren att vänta för länge, det gäller att få timmer i den skog som växer.

Planläggning

Det är också av stor vikt att göra en skogsbruksplan om man är skogsägare.

– Vi brukar rekommendera att man gör en ny skogsbruksplan vart tionde år. Dels för att skogen växer, dels för att det kommer nya krav från omvärlden som förändrar förutsättningarna, säger Lars Emanuelsson.

Därför är det viktigt att satsa på utbildning.

– Vi i Moelven utbildar nu maskinentreprenörer samt virkesköpare i skonsammare drivning, något som skapar bättre åtkomst i skogen under barmark och blöta perioder.

I det stora hela menar Emanuelsson att mycket ser bra ut i området.

– Men röjningsbehovet är fortsatt stort. Vi röjer ju trots allt mer i dag än i mitten på 90-talet då röjningsbidragen försvann, avslutar Lars Emanuelsson.

En viktig punkt på dagordningen var demonstration av markskonare.

– I dag kan man köra och arbeta i skogen på barmark med enklare hjälpmedel. Även i blöta områden. Att förlita sitt skogsbruk på de vintrar vi har är inget alternativ längre. Vi kan därmed inte avverka på vintern i lika hög grad som tidigare, säger Lars Emanuelsson.

Ett annat viktigt moment under skogsdagen var att påvisa behovet av gallring.

– Vi pratade en hel del om behovet av att gallra i tid. Det är inte bra ekonomi för skogsägaren att vänta för länge, det gäller att få timmer i den skog som växer.

Planläggning

Det är också av stor vikt att göra en skogsbruksplan om man är skogsägare.

– Vi brukar rekommendera att man gör en ny skogsbruksplan vart tionde år. Dels för att skogen växer, dels för att det kommer nya krav från omvärlden som förändrar förutsättningarna, säger Lars Emanuelsson.

Därför är det viktigt att satsa på utbildning.

– Vi i Moelven utbildar nu maskinentreprenörer samt virkesköpare i skonsammare drivning, något som skapar bättre åtkomst i skogen under barmark och blöta perioder.

I det stora hela menar Emanuelsson att mycket ser bra ut i området.

– Men röjningsbehovet är fortsatt stort. Vi röjer ju trots allt mer i dag än i mitten på 90-talet då röjningsbidragen försvann, avslutar Lars Emanuelsson.