2016-09-18 14:38

2016-09-18 14:56

Dialogmöte om hur viltvården kan förbättras

SUNNE: Länsstyrelsen i Värmland arrangerade heldag om vilt i Värmland

Åsikterna om hur våra viltstammar ska förvaltas bäst skiljer sig starkt. Olika intressen och värderingar krockar. När länsstyrelsen höll dialogmöte på lördagen fick berörda parter diskutera rovdjursfrågan och fylla på ryggsäcken med kalla fakta.

Kritiska frågor haglade i luften på lördagens möte.

– Tillsammans med Naturvårdsverket har ni bedrivit världens bästa rovdjursuppfödning! Hur mycket rovdjur ska vi ha, finns det plats för fler i Värmland? undrade en av deltagarna på hotell Selma Spa i Sunne.

Hållbar viltvård

– Det är inte länsstyrelsens roll att bestämma. Det finns miniminivåer. Utifrån rovdjurens perspektiv finns mycket plats, utifrån ett mänskligt perspektiv ser det väldigt olika ut, svarade Maria Falkevik, som är vilthandläggare och rovdjursansvarig på Länsstyrelsen i Värmland. Viltfrågan måste hanteras på ett konstruktivt sätt och bygga på fakta och bred samverkan, betonade hon.

– Vi vill skapa en hållbar utveckling i hela länet ekonomiskt, miljömässigt och socialt och minimera konflikterna mellan rovdjur och människor inom ramen för de mål som riksdagen ställer upp.

Många uppgivna

Länets viltförvaltningsdelegation, vars uppgift är att samverka och besluta i övergripande jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor på regional nivå, hade flera representanter på plats.

– Fårproduktionen flyttar nedåt i länet, vargen ger biologisk enfald. Koncentrationen av varg är för hög. Det finns en uppgivenhet bland våra medlemmar, sa Erik Forsberg, styrelseledamot i LRF, Lantmännens riksförbund i Värmland.

– Hur ska vi kunna komma överens om att alla arter har sin givna plats i vår fauna? Jägarna har en dold agenda, de vill inte ha någon varg i Värmland, sa Jan Bergstam, representant för naturvårdsintresset.

Tydlighet efterlyses

– Vi behöver skapa en tydlig viltförvaltning som människor förstår, sa Ann-Katrin Järåsen (S), kommunalråd i Torsby kommun.

– Älgförvaltningen är viktigast för oss, sa Mats Eriksson, skogsnäringens representant.

Älgjakten är en högaktuell fråga i Värmland.

– De senaste fyra åren har avskjutningen halverats i länet. Förra årets mål låg på drygt 4 000 älgar. Vi når inte de uppsatta målen, mellan 70 och 80 procent skjuts årligen. Strövargar kan vara en förklaring till glappet. Vi har medvetet gått ut och manat till försiktighet eftersom vi inte vill skjuta för många älgar, sa Johan Stedt, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet.

Inventeringar viktiga

– För en lyckad älgförvaltning krävs att inventeringar görs regelbundet och att planerna återspeglar verkligheten. Planerna medger en marginal på tio procent upp eller ner, inte mer, sa Maria Falkevik på Länsstyrelsen i Värmland.

Kritiska frågor haglade i luften på lördagens möte.

– Tillsammans med Naturvårdsverket har ni bedrivit världens bästa rovdjursuppfödning! Hur mycket rovdjur ska vi ha, finns det plats för fler i Värmland? undrade en av deltagarna på hotell Selma Spa i Sunne.

Hållbar viltvård

– Det är inte länsstyrelsens roll att bestämma. Det finns miniminivåer. Utifrån rovdjurens perspektiv finns mycket plats, utifrån ett mänskligt perspektiv ser det väldigt olika ut, svarade Maria Falkevik, som är vilthandläggare och rovdjursansvarig på Länsstyrelsen i Värmland. Viltfrågan måste hanteras på ett konstruktivt sätt och bygga på fakta och bred samverkan, betonade hon.

– Vi vill skapa en hållbar utveckling i hela länet ekonomiskt, miljömässigt och socialt och minimera konflikterna mellan rovdjur och människor inom ramen för de mål som riksdagen ställer upp.

Många uppgivna

Länets viltförvaltningsdelegation, vars uppgift är att samverka och besluta i övergripande jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor på regional nivå, hade flera representanter på plats.

– Fårproduktionen flyttar nedåt i länet, vargen ger biologisk enfald. Koncentrationen av varg är för hög. Det finns en uppgivenhet bland våra medlemmar, sa Erik Forsberg, styrelseledamot i LRF, Lantmännens riksförbund i Värmland.

– Hur ska vi kunna komma överens om att alla arter har sin givna plats i vår fauna? Jägarna har en dold agenda, de vill inte ha någon varg i Värmland, sa Jan Bergstam, representant för naturvårdsintresset.

Tydlighet efterlyses

– Vi behöver skapa en tydlig viltförvaltning som människor förstår, sa Ann-Katrin Järåsen (S), kommunalråd i Torsby kommun.

– Älgförvaltningen är viktigast för oss, sa Mats Eriksson, skogsnäringens representant.

Älgjakten är en högaktuell fråga i Värmland.

– De senaste fyra åren har avskjutningen halverats i länet. Förra årets mål låg på drygt 4 000 älgar. Vi når inte de uppsatta målen, mellan 70 och 80 procent skjuts årligen. Strövargar kan vara en förklaring till glappet. Vi har medvetet gått ut och manat till försiktighet eftersom vi inte vill skjuta för många älgar, sa Johan Stedt, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet.

Inventeringar viktiga

– För en lyckad älgförvaltning krävs att inventeringar görs regelbundet och att planerna återspeglar verkligheten. Planerna medger en marginal på tio procent upp eller ner, inte mer, sa Maria Falkevik på Länsstyrelsen i Värmland.