2016-09-16 10:25

2016-09-16 14:43

Gillberg fick rätt mot fullmäktige

SUNNE: Förvaltningsrätten sa ja till inhibition

Förvaltningsrätten i Karlstad gick på Björn Gillbergs (HS) linje.
På fredagen stod det klart att Sunne kommunfullmäktiges beslut att återkalla Anders Broman (HS) som ordförande inte ska gälla tills vidare.

I samband med maktskiftet i Sunne kommun ville den borgerliga alliansen Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna samt avgående Socialdemokraterna att Anders Broman (HS) skulle bytas ut mot Karl-Johan Adolfsson (C) som fullmäktiges ordförande. Anders Broman (HS) ville dock inte avgå frivilligt.

Yrkade inhibition

Kommunfullmäktige beslutade ändå att återkalla uppdraget för honom i slutet av augusti. Karl-Johan Adolfsson (C) valdes till ny ordförande.

Björn Gillberg (HS) överklagade beslutet och yrkade inhibition, i väntan på slutligt avgörande. Som grund anförde han att besluten strider mot lagen.

I ett yttrande till förvaltningsrätten motsatte sig Sunne kommun bifall till inhibitionsyrkandet: ”Ett bifall skulle innebära att kommunens nuvarande politiska ledning inte skulle inneha posten som ordförande i kommunfullmäktige. Ur demokratisynpunkt har detta stor betydelse för medborgarnas förtroende”, skrev Sunne kommun bland annat.

Beslut läggs på is

Nu har förvaltningsrätten gett bifall till inhibition.

Därmed gäller inte kommunfullmäktiges beslut tills vidare.

För Anders Broman (HS) var beslutet väntat:

– Jag är inställd på att fortsätta mandatperioden ut och göra mitt bästa för Sunneborna och kommunfullmäktige.

”Påverkar negativt”

Karl-Johan Adolfsson (C) ser beslutet som ”en förlust för demokratin”.

– Det känns för mig väldigt märkligt att Anders Broman vill fortsätta när läget är som det är. Det är ingen fördel att ha en fullmäktigeordförande, som representerar ett litet parti i opposition, som kommunens främste företrädare, säger Karl-Johan Adolfsson (C).

Hur påverkar turbulensen Sunne?

– Negativt. Synen på kommunen utifrån blir ju att vi håller på och bråkar jämt. Så har det aldrig varit förut, tvärtom har vi varit kända för att vara en kommun där vi har samarbetat.

– Lagen är demokratins grundbult, säger Björn Gillberg (HS).

I samband med maktskiftet i Sunne kommun ville den borgerliga alliansen Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna samt avgående Socialdemokraterna att Anders Broman (HS) skulle bytas ut mot Karl-Johan Adolfsson (C) som fullmäktiges ordförande. Anders Broman (HS) ville dock inte avgå frivilligt.

Yrkade inhibition

Kommunfullmäktige beslutade ändå att återkalla uppdraget för honom i slutet av augusti. Karl-Johan Adolfsson (C) valdes till ny ordförande.

Björn Gillberg (HS) överklagade beslutet och yrkade inhibition, i väntan på slutligt avgörande. Som grund anförde han att besluten strider mot lagen.

I ett yttrande till förvaltningsrätten motsatte sig Sunne kommun bifall till inhibitionsyrkandet: ”Ett bifall skulle innebära att kommunens nuvarande politiska ledning inte skulle inneha posten som ordförande i kommunfullmäktige. Ur demokratisynpunkt har detta stor betydelse för medborgarnas förtroende”, skrev Sunne kommun bland annat.

Beslut läggs på is

Nu har förvaltningsrätten gett bifall till inhibition.

Därmed gäller inte kommunfullmäktiges beslut tills vidare.

För Anders Broman (HS) var beslutet väntat:

– Jag är inställd på att fortsätta mandatperioden ut och göra mitt bästa för Sunneborna och kommunfullmäktige.

”Påverkar negativt”

Karl-Johan Adolfsson (C) ser beslutet som ”en förlust för demokratin”.

– Det känns för mig väldigt märkligt att Anders Broman vill fortsätta när läget är som det är. Det är ingen fördel att ha en fullmäktigeordförande, som representerar ett litet parti i opposition, som kommunens främste företrädare, säger Karl-Johan Adolfsson (C).

Hur påverkar turbulensen Sunne?

– Negativt. Synen på kommunen utifrån blir ju att vi håller på och bråkar jämt. Så har det aldrig varit förut, tvärtom har vi varit kända för att vara en kommun där vi har samarbetat.

– Lagen är demokratins grundbult, säger Björn Gillberg (HS).