2016-09-16 06:00

2016-09-16 06:00

"Bixia har tillståndet"

FINNFALLET: Vad väger tyngst på Finnfallets topp, vindkraft eller stugor?

Många frågar sig nu vad som kommer att hända på Finnfallets topp. Ska vindkraftsparken byggas enligt planerna eller ska Ski Sunne få bygga sin planerade stugby?

Det var i tisdags vi berättade att vindkraftsexploatören Bixia i sitt remissvar till den nya detaljplanen, som Ski Sunne ansöker om, vill att boendet ska placeras 400 meter längre norrut än vad som är föreslaget.

Ski Sunne vill i dagsläget inte uttala sig men en flytt av boendet skulle slå omkull företagets planer.

Faktum är att Bixia fått tillstånd för kraftverken i en dom i Mark- och Miljödomstolen.

– Vi har heller inte fått in remissvaret från länsstyrelsen även om remisstiden gått ut, påpekar planarkitekt Johanna Bergsman.

Vad går före, en vindkraftsutbyggnad eller stugor för skidturister hos Ski Sunne?

– Det går att anta en detaljplan som strider mot översiktsplanen men däremot kan man inte gå emot tillståndet som Bixia har fått och som vunnit laga kraft, svarar Johanna Bergsman.

På plan- och bygglovsenheten på Sunne kommun avvaktar man nu närmast vad länsstyrelsen säger i sitt remissvar.

– Det är en viktig remissinstans, länsstyrelsen har också rätt att överpröva en kommuns beslut om detaljplan. När svaret väl kommit in gör vi en samrådsredogörelse med alla synpunkter i remissvaren, säger hon.

Redogörelsen lämnas sedan till kommunstyrelsens allmänna utskott för en granskning.

Därefter följer en utställning där nya synpunkter vägs in innan detaljplanen antas. Det slutgiltiga beslutet tas i kommunstyrelsen eller av kommunfullmäktige.

Det var i tisdags vi berättade att vindkraftsexploatören Bixia i sitt remissvar till den nya detaljplanen, som Ski Sunne ansöker om, vill att boendet ska placeras 400 meter längre norrut än vad som är föreslaget.

Ski Sunne vill i dagsläget inte uttala sig men en flytt av boendet skulle slå omkull företagets planer.

Faktum är att Bixia fått tillstånd för kraftverken i en dom i Mark- och Miljödomstolen.

– Vi har heller inte fått in remissvaret från länsstyrelsen även om remisstiden gått ut, påpekar planarkitekt Johanna Bergsman.

Vad går före, en vindkraftsutbyggnad eller stugor för skidturister hos Ski Sunne?

– Det går att anta en detaljplan som strider mot översiktsplanen men däremot kan man inte gå emot tillståndet som Bixia har fått och som vunnit laga kraft, svarar Johanna Bergsman.

På plan- och bygglovsenheten på Sunne kommun avvaktar man nu närmast vad länsstyrelsen säger i sitt remissvar.

– Det är en viktig remissinstans, länsstyrelsen har också rätt att överpröva en kommuns beslut om detaljplan. När svaret väl kommit in gör vi en samrådsredogörelse med alla synpunkter i remissvaren, säger hon.

Redogörelsen lämnas sedan till kommunstyrelsens allmänna utskott för en granskning.

Därefter följer en utställning där nya synpunkter vägs in innan detaljplanen antas. Det slutgiltiga beslutet tas i kommunstyrelsen eller av kommunfullmäktige.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.