2016-09-15 16:27

2016-09-16 09:04

Sunne förordar Västra Götaland

KOMMUNSTYRELSEN: "Kan bidra till att förhindra kommunsammanslagningar"

(UPPDATERAD) Sunne kommun förordar att Värmland ska tillhöra Västra Götaland 2019. Det står klart efter kommunstyrelsens sammanträde i veckan. HS, V och M gick emot beslutet, men röstades ned med 6–5.

Det är regeringens regionalindelning som är ute på remiss. Syftet med indelningen är att fler beslut ska decentraliseras från stat till regionnivå.

– Vi tror till exempel att en decentralisering kan bidra till att förhindra kommunsammanslagningar, säger Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Norge och Vänern

Ingemyr framhåller också att Värmland och Västra Götaland har starka gemensamma intressen i form av Norge och Vänern.

– Något annat som är värt att arbeta hårt för är att verksamhetsområdena för statliga myndigheter som till exempel Polisen och Vägverket ska sammanfalla med regionens gränser, säger Gunilla Ingemyr.

Men meningarna gick alltså isär i kommunstyrelsen i regionfrågan. Hela Sunne reserverade sig mot beslutet. I sin skriftliga reservation skriver man bland annat:

”Kulturellt, socioekonomiskt, geografiskt och befolkningsmässigt har Värmland mer gemensamt med Svealandsregionen, som i motsats till Västra Götaland inte domineras av en storstad som Göteborg. Värmland kan dessutom, i likhet med Halland, klaras sig ensamt genom samarbetsavtal med omgivande regioner inklusive angränsande norska fylken”.

Kommunstyrelsen tog också upp att partiet Hela Sunne i sitt överklagande till Förvaltningsrätten yrkar på att kommunfullmäktiges beslut att välja Karl-Johan Adolfsson (C) till kf-ordförande ska inhiberas.

Sunne kommun yrkar på att begäran om inhibition avslås. Motiveringen är att ”det har stor betydelse ur demokratisk synvinkel att nuvarande politiska ledning inte skulle inneha den högsta politiska posten i fullmäktige. Samt att ordförande har utslagsröst vid lika röstetal i fullmäktige”.

”Bra med granskning”

Det pågår nu också en revisorsgranskning av hur Sunne kommun arbetar med integration och flyktingmottagande.

– Vi hann inte göra allt på rätt sätt i flyktingmottagandet, eftersom det var för kort om tid och trycket var stort. Det är bra med en granskning så att vi tar med det vi sett och har lärt oss, säger Gunilla Ingemyr som också ger en eloge till alla som hjälpt till i olika skeden av flyktingmottagandet.

– All personal inom kommunen och väldigt många inom civilsamhället gjorde – och gör – en otrolig insats, säger hon.

Det är regeringens regionalindelning som är ute på remiss. Syftet med indelningen är att fler beslut ska decentraliseras från stat till regionnivå.

– Vi tror till exempel att en decentralisering kan bidra till att förhindra kommunsammanslagningar, säger Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Norge och Vänern

Ingemyr framhåller också att Värmland och Västra Götaland har starka gemensamma intressen i form av Norge och Vänern.

– Något annat som är värt att arbeta hårt för är att verksamhetsområdena för statliga myndigheter som till exempel Polisen och Vägverket ska sammanfalla med regionens gränser, säger Gunilla Ingemyr.

Men meningarna gick alltså isär i kommunstyrelsen i regionfrågan. Hela Sunne reserverade sig mot beslutet. I sin skriftliga reservation skriver man bland annat:

”Kulturellt, socioekonomiskt, geografiskt och befolkningsmässigt har Värmland mer gemensamt med Svealandsregionen, som i motsats till Västra Götaland inte domineras av en storstad som Göteborg. Värmland kan dessutom, i likhet med Halland, klaras sig ensamt genom samarbetsavtal med omgivande regioner inklusive angränsande norska fylken”.

Kommunstyrelsen tog också upp att partiet Hela Sunne i sitt överklagande till Förvaltningsrätten yrkar på att kommunfullmäktiges beslut att välja Karl-Johan Adolfsson (C) till kf-ordförande ska inhiberas.

Sunne kommun yrkar på att begäran om inhibition avslås. Motiveringen är att ”det har stor betydelse ur demokratisk synvinkel att nuvarande politiska ledning inte skulle inneha den högsta politiska posten i fullmäktige. Samt att ordförande har utslagsröst vid lika röstetal i fullmäktige”.

”Bra med granskning”

Det pågår nu också en revisorsgranskning av hur Sunne kommun arbetar med integration och flyktingmottagande.

– Vi hann inte göra allt på rätt sätt i flyktingmottagandet, eftersom det var för kort om tid och trycket var stort. Det är bra med en granskning så att vi tar med det vi sett och har lärt oss, säger Gunilla Ingemyr som också ger en eloge till alla som hjälpt till i olika skeden av flyktingmottagandet.

– All personal inom kommunen och väldigt många inom civilsamhället gjorde – och gör – en otrolig insats, säger hon.