2016-09-06 16:27

2016-09-06 16:27

Prova-på-bana i centrum - som handikappad

SUNNE: Vill uppmärksamma hindren för syn- och rörelsehindrade

För tredje gången arrangerade Sunne kommun en tillgänglighetsdag på tisdagen.
Politiker och tjänstemän fick bland annat testa hur det är att ta sig fram i centrum som syn- eller rörelsehindrad.

Toleif Högberg är synskadad och mycket engagerad i tillgänglighetsfrågan.

– Jag tycker att synskadade kommer fram ganska bra överallt i Sunne centrum. Det är många rullstolsburna som väntar på är en höjning av Kvarngatan, de känner sig utestängda från affärerna där, säger han.

En bit kvar

Tillgänglighetsrådets ordförande, Marianne Åhman (L), tycker att kommunen har kommit en bit på väg, men hon är inte nöjd:

– Vi startade tillgänglighetsdagen 2010, men har inte lyckats avhjälpa alla hinder ännu, säger hon.

Toleif Högberg är synskadad och mycket engagerad i tillgänglighetsfrågan.

– Jag tycker att synskadade kommer fram ganska bra överallt i Sunne centrum. Det är många rullstolsburna som väntar på är en höjning av Kvarngatan, de känner sig utestängda från affärerna där, säger han.

En bit kvar

Tillgänglighetsrådets ordförande, Marianne Åhman (L), tycker att kommunen har kommit en bit på väg, men hon är inte nöjd:

– Vi startade tillgänglighetsdagen 2010, men har inte lyckats avhjälpa alla hinder ännu, säger hon.