2016-07-14 16:14

2016-07-14 16:14

Johanna har del i Sunnes utveckling

SUNNE: "Det är superkul att se behoven och försöka tillgodose dem"

Ett stort samtalsämne är bostadsbristen i Sunne tätort. Men om man bestämmer sig för att bygga, är det inte alltid bara att söka bygglov. I många fall måste det först göras en ny detaljplan för området.
Det arbetet sköter Sunne kommuns planarkitekt Johanna Bergsman.
– Det är superkul att vara en del av Sunnes utveckling. Att se behoven och försöka tillgodose dem, berättar hon.

En detaljplan är ett dokument som bestämmer vad marken på ett visst område får användas till.

Vill kommunen eller en fastighetsägare göra en större förändring i bebyggelsen inom ett område, krävs det ibland att detaljplanen ändras innan bygglov kan ges.

Det är ett omfattande arbete, och det är alltså här Johanna Bergsman kommer in i bilden. Just nu jobbar hon och hennes kollega, planhandläggaren Mikael Persson, med att ta fram totalt fjorton stycken detaljplaner samtidigt. Det är väldigt många, i stort sett dubbelt så många som det brukar vara.

– Det beror till största delen på att behovet av bostäder i centrum är så stort, berättar hon.

26-åriga Johanna Bergsman har jobbat som planarkitekt i Sunne kommun i snart två år. Hon kommer ursprungligen från Forshaga, men bor numer i Karlstad och valde en helt annan inriktning på gymnasiet, där hon gick Barn- och fritidsprogrammet.

Hon insåg tidigt att hon inte ville bli förskollärare och läste därför upp de ämnen som behövdes för att få högskolebehörighet.

Brist på lantmätare

Efter ett år som au pair i USA kom hon hem och började söka efter en passande utbildning på arbetsförmedlingens hemsida. Då hittade hon lantmäteriingenjörsprogrammet på högskolan i Trollhättan.

– Jag visste inte så mycket om lantmäteriyrket innan, men tyckte det verkade intressant eftersom man läste både juridik och teknik. Det stod också att det kommer att bli brist på lantmätare i framtiden och det lät ju bra, berättar hon.

Johanna kom in på utbildningen och studerade mellan åren 2011-14. Under studietiden blev hon särskilt intresserad av detaljplaner och plangenomföranden.

– Dels gillar jag att jobba med de juridiska bitarna med fastighetsrätt. Det är ofta kluriga frågor och problem som ska lösas och det tycker jag är roligt. Dels är det roligt med samhällsplanering. Att lösa frågor så att kommunen på bästa sätt kan utveckla ett område.

Brett arbetsområde

Johanna tog examen i juni 2014 och anställdes av Sunne kommun i september samma år. Hon trivs bra med att jobba i en liten kommun.

– Arbetsområdet blir så mycket bredare, jämfört med i en stor kommun, och här får jag lära mig lite om allting. Jag har en bit att pendla men jobbet är så roligt och arbetskamraterna så bra att det inte gör någonting.

Johanna har flera arbetsuppgifter än att ta fram detaljplaner. En har varit att vara med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram, som snart beräknas antas av politikerna.

– Kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar och programmet innebär att vi har tagit fram riktlinjer för hur kommunen ska tillgodose bostadsbehovet. Idag ser vi att största behovet är lägenheter för äldre och nyanlända.

Men den främsta, det är alltså att jobba med nya detaljplaner.

Så hur känns det då att gå iland med en detaljplan som du jobbat med under en längre tid?

– Jag har ju jobbat här i knappt två år bara och ännu inte gjort det. Planen för Nilssontomten är snart färdig, men den har jag inte jobbat med från början. Det har varit en lång process och det står inget hus där än. De flesta planer som jag har jobbat med från början är ännu i ett tidigt stadium, där är två exempel planen för Allégården och Tingshuset. Planerna för exempelvis hotell Selma och Boställvägen har jag varit med på från start, men de är ännu inte genomförda. Så jag längtar efter den dagen en plan är klar och det står byggnader på fastigheten, säger hon.

En detaljplan är ett dokument som bestämmer vad marken på ett visst område får användas till.

Vill kommunen eller en fastighetsägare göra en större förändring i bebyggelsen inom ett område, krävs det ibland att detaljplanen ändras innan bygglov kan ges.

Det är ett omfattande arbete, och det är alltså här Johanna Bergsman kommer in i bilden. Just nu jobbar hon och hennes kollega, planhandläggaren Mikael Persson, med att ta fram totalt fjorton stycken detaljplaner samtidigt. Det är väldigt många, i stort sett dubbelt så många som det brukar vara.

– Det beror till största delen på att behovet av bostäder i centrum är så stort, berättar hon.

26-åriga Johanna Bergsman har jobbat som planarkitekt i Sunne kommun i snart två år. Hon kommer ursprungligen från Forshaga, men bor numer i Karlstad och valde en helt annan inriktning på gymnasiet, där hon gick Barn- och fritidsprogrammet.

Hon insåg tidigt att hon inte ville bli förskollärare och läste därför upp de ämnen som behövdes för att få högskolebehörighet.

Brist på lantmätare

Efter ett år som au pair i USA kom hon hem och började söka efter en passande utbildning på arbetsförmedlingens hemsida. Då hittade hon lantmäteriingenjörsprogrammet på högskolan i Trollhättan.

– Jag visste inte så mycket om lantmäteriyrket innan, men tyckte det verkade intressant eftersom man läste både juridik och teknik. Det stod också att det kommer att bli brist på lantmätare i framtiden och det lät ju bra, berättar hon.

Johanna kom in på utbildningen och studerade mellan åren 2011-14. Under studietiden blev hon särskilt intresserad av detaljplaner och plangenomföranden.

– Dels gillar jag att jobba med de juridiska bitarna med fastighetsrätt. Det är ofta kluriga frågor och problem som ska lösas och det tycker jag är roligt. Dels är det roligt med samhällsplanering. Att lösa frågor så att kommunen på bästa sätt kan utveckla ett område.

Brett arbetsområde

Johanna tog examen i juni 2014 och anställdes av Sunne kommun i september samma år. Hon trivs bra med att jobba i en liten kommun.

– Arbetsområdet blir så mycket bredare, jämfört med i en stor kommun, och här får jag lära mig lite om allting. Jag har en bit att pendla men jobbet är så roligt och arbetskamraterna så bra att det inte gör någonting.

Johanna har flera arbetsuppgifter än att ta fram detaljplaner. En har varit att vara med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram, som snart beräknas antas av politikerna.

– Kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar och programmet innebär att vi har tagit fram riktlinjer för hur kommunen ska tillgodose bostadsbehovet. Idag ser vi att största behovet är lägenheter för äldre och nyanlända.

Men den främsta, det är alltså att jobba med nya detaljplaner.

Så hur känns det då att gå iland med en detaljplan som du jobbat med under en längre tid?

– Jag har ju jobbat här i knappt två år bara och ännu inte gjort det. Planen för Nilssontomten är snart färdig, men den har jag inte jobbat med från början. Det har varit en lång process och det står inget hus där än. De flesta planer som jag har jobbat med från början är ännu i ett tidigt stadium, där är två exempel planen för Allégården och Tingshuset. Planerna för exempelvis hotell Selma och Boställvägen har jag varit med på från start, men de är ännu inte genomförda. Så jag längtar efter den dagen en plan är klar och det står byggnader på fastigheten, säger hon.

Så här går arbetet med en detaljplan till:

1. En ansökan om planbesked kommer in från exempelvis en privat fastighetsägare. Kommunen kan också ta initiativet.

2. Politikerna tar beslut om att planarbetet ska påbörjas.

3. Planhandlingar, bestående av plankarta och planbeskrivning, tas fram. Där tar man hänsyn till och utreder en rad saker, exempelvis buller, föroreningar och andra risker. Hur är marken, finns det risk för skred och behövs en geoteknisk undersökning? Finns det naturvärden och strandskydd? Syftet är att man ska pröva om marken är lämplig för det tänkta ändamålet.

4. När planförslaget är färdigt tar politiker beslut om att skicka ut det på samråd. Berörda, exempelvis grannar, samt myndigheter, kan då tycka till om planen. Inkomna synpunkter sammanställs och sedan omarbetas planen så som man bedömer lämpligt och nödvändigt.

5. Politikerna godkänner de ändringar som gjorts. När detta är klart tar de beslut om att planen ska skickas ut på granskning. Då går den återigen ut till berörda och myndigheter som har 2-3 veckor på sig att tycka till om förslaget.

6. Efter granskningen ska detaljplanen antas av politikerna. Processen tar cirka ett år, beroende på hur många och omfattande synpunkterna är.

Källa:

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.