2016-07-04 15:16

2016-07-04 15:16

Vill bygga lägenheter vid Tingshuset

SUNNE: Kan bli bostadshus i två plan

En ny detaljplan ska göras för fastigheten Leran 3:35, Tingshuset. Orsaken är att fastighetsägaren vill undersöka möjligheten att bygga bostäder på tomten.

Fastighetsägaren Mikael Larsson har lämnat in en ansökan om planbesked, vilket betyder att en ny detaljplan ska göras. Orsaken är att han vill få en ändring i planen som gör det möjligt att bygga bostadshus i två våningar på tomten. För själva Tingshusbyggnaden vill han ha ett utvidgat användningssätt.

– Enligt dagens detaljplan får Tingshuset endast användas till allmänt ändamål, vilket betyder att endast kommun och stat får bedriva verksamhet där, förklarar planarkitekt Johanna Bergsman.

I ansökan har Mikael Larsson lämnat in en skiss på hur husen skulle kunna vara placerade. Ett av dem står som en hästsko nära Ekebyvägen, medan det andra huset står bakom, parallellt med Tingshuset.

Värdefullbyggnad

Exakt hur Tingshuset skulle kunna användas i framtiden är inte klart, men ansökan för hela fastigheten gäller för flerbostadshus och kontor. Tingshuset finns med i kommunens kulturmiljöprogram, vilket betyder att det är en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

– Utifrån den ska vi ta ställning till vad som är värdefullt att bevara när det gäller fasaden. Insidan kan vi inte skydda i detaljplanen, berättar Johanna Bergsman.

Ska ha möte

Arbetet med detaljplanen kommer att påbörjas under hösten.

– Innan dess ska vi ha ett möte med fastighetsägaren för att se mer exakt vilka önskemål han har.

Detaljplanearbetet förväntas pågå cirka ett och ett halvt år.

Fastighetsägaren Mikael Larsson har lämnat in en ansökan om planbesked, vilket betyder att en ny detaljplan ska göras. Orsaken är att han vill få en ändring i planen som gör det möjligt att bygga bostadshus i två våningar på tomten. För själva Tingshusbyggnaden vill han ha ett utvidgat användningssätt.

– Enligt dagens detaljplan får Tingshuset endast användas till allmänt ändamål, vilket betyder att endast kommun och stat får bedriva verksamhet där, förklarar planarkitekt Johanna Bergsman.

I ansökan har Mikael Larsson lämnat in en skiss på hur husen skulle kunna vara placerade. Ett av dem står som en hästsko nära Ekebyvägen, medan det andra huset står bakom, parallellt med Tingshuset.

Värdefullbyggnad

Exakt hur Tingshuset skulle kunna användas i framtiden är inte klart, men ansökan för hela fastigheten gäller för flerbostadshus och kontor. Tingshuset finns med i kommunens kulturmiljöprogram, vilket betyder att det är en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

– Utifrån den ska vi ta ställning till vad som är värdefullt att bevara när det gäller fasaden. Insidan kan vi inte skydda i detaljplanen, berättar Johanna Bergsman.

Ska ha möte

Arbetet med detaljplanen kommer att påbörjas under hösten.

– Innan dess ska vi ha ett möte med fastighetsägaren för att se mer exakt vilka önskemål han har.

Detaljplanearbetet förväntas pågå cirka ett och ett halvt år.