2016-07-04 15:14

2016-07-04 15:14

"Rondell bäst för Sunne"

SUNNE: Vill öka säkerheten i en hårt trafikerad korsning

Under arbetet med detaljplanen för området väster om Helmiakorset, har man konstaterat att framkomligheten måste förbättras.
– Korsningen är farlig, det sker fortfarande många olyckor där och det bästa för Sunne vore att bygga en rondell, konstaterar kommunalråd Tobias Eriksson.

Det har tidigare gjorts förbättringsarbeten i Helmiakorset, men enligt Tobias Eriksson är det inte tillräckligt. Speciellt inte om industriområdet väster om E45:an utvecklas. Då kommer trafiken att öka i en redan hårt trafikerad korsning, och Sunne kommun anser att en rondell vore bästa lösningen.

– En tanke är att stänga av avfarten till Berga och leda all trafik till rondellen, i så fall. Det skulle öka trafiksäkerheten, säger Tobias Eriksson.

Men gällande rondell är inte kommunen och Trafikverket, som ansvarar för E45:an, helt överens. Trafikverket har nämligen ett transportpolitisk mål som säger att det ska vara bra framkomlighet längs europavägarna, vilket innebär att man ska kunna hålla en jämn hastighet och inte behöva bromsa in.

– De vill att man ska bygga viadukter och avfartsvägar, men det skulle bli kostsamt så vi tror att en rondell är bästa lösningen, förklarar Tobias Eriksson.

Efter semestrarna ska både politiker och tjänstemän ha möte med Trafikverket.

– Då ska vi försöka motivera varför det bör byggas rondell.

Det har tidigare gjorts förbättringsarbeten i Helmiakorset, men enligt Tobias Eriksson är det inte tillräckligt. Speciellt inte om industriområdet väster om E45:an utvecklas. Då kommer trafiken att öka i en redan hårt trafikerad korsning, och Sunne kommun anser att en rondell vore bästa lösningen.

– En tanke är att stänga av avfarten till Berga och leda all trafik till rondellen, i så fall. Det skulle öka trafiksäkerheten, säger Tobias Eriksson.

Men gällande rondell är inte kommunen och Trafikverket, som ansvarar för E45:an, helt överens. Trafikverket har nämligen ett transportpolitisk mål som säger att det ska vara bra framkomlighet längs europavägarna, vilket innebär att man ska kunna hålla en jämn hastighet och inte behöva bromsa in.

– De vill att man ska bygga viadukter och avfartsvägar, men det skulle bli kostsamt så vi tror att en rondell är bästa lösningen, förklarar Tobias Eriksson.

Efter semestrarna ska både politiker och tjänstemän ha möte med Trafikverket.

– Då ska vi försöka motivera varför det bör byggas rondell.