2016-07-04 15:17

2016-07-04 15:17

100 asylsökande till Sunne

SUNNE: Flyttas från Hagfors

100 asylsökande flyttas från Hagfors till Sunne. Av dem är cirka 30 barn.

Ett asylboende i Hagfors har stängt och nu fördelas de asylsökande mellan Frykenstrand, Selma och Magneberg.

– Nu gör vi allt vi kan för att ordna det så bra som möjligt för dem. Men det är kämpigt när det kommer så många samtidigt, och man kan ställa sig frågan varför Sunne ska ta emot ännu fler asylsökande när vi redan har tagit emot så många. Jag tycker att det borde finnas ett bättre helhetsgrepp över situationen, säger kommunalråd Tobias Eriksson.

Ett asylboende i Hagfors har stängt och nu fördelas de asylsökande mellan Frykenstrand, Selma och Magneberg.

– Nu gör vi allt vi kan för att ordna det så bra som möjligt för dem. Men det är kämpigt när det kommer så många samtidigt, och man kan ställa sig frågan varför Sunne ska ta emot ännu fler asylsökande när vi redan har tagit emot så många. Jag tycker att det borde finnas ett bättre helhetsgrepp över situationen, säger kommunalråd Tobias Eriksson.