2016-06-13 17:16

2016-06-13 17:16

Resa genom tusentals år

ÖSTRA ÄMTERVIK: "Det är en utveckling av landsbygden"

I söndags invigdes Fryksdalsleden vid Östra Ämterviks kyrka med pompa och ståt. Med ledens långa historia och läge genom en bygd som blomstrar av kultur också i dag, hoppas arbetsgruppen att den ska bli en upplevelse som binder samman nu och då.

Landshövding Kenneth Johansson fick uppdraget att slå i stolpen som markerar ledens början. Efter tio slag, som alla träffade rätt, satt stolpen säkert i marken.

– Jag är ju en torparpojk, så det sitter väl i, skrattar han.

Han beskriver invigningen som ”en fantastisk dag”.

– Det är underbart att återigen göra ett besök i Östra Ämtervik. Det är härligt att se ett sådant enormt lokalt engagemang som arbetsgruppen har visat med den här leden.

Ett utflyktsmål

Enligt landshövdingen är Fryksdalsleden av stor betydelse för hela den bygd som den passerar.

– En sådan här pilgrimsled är en utveckling av landsbygden och ett bra utflyktsmål.

Stort samarbete

Fryksdalsleden är totalt elva mil lång, har sex delsträckor och passerar bland annat Sunne, Torsby, Kil och Lysvik. Arbetet med den har tagit två år och är ett samarbete mellan hembygdsföreningarna i Östra Ämtervik, Kil, Sunne, Lysvik och Torsby samt kommunerna Sunne och Kil och pastoraten Sunne och Torsby.

I Östra Ämtervik startar leden utanför kyrkan och på den plats där en tidigare medeltida kyrka stod. Berit Folkesson, koordinator i arbetsgruppen, berättar att det ligger otaliga timmars jobb bakom leden.

– Du anar inte vad mycket tid, email och sms det ligger bakom bara för att få använda S:t Olofsmärket, förbundet Pilgrim i Sveriges emblem.

Många syften

Men Fryksdalsleden är långt ifrån bara en pilgrimsled. Berit Folkesson och hennes kollegor kallar den för en forn-, pilgrims- och handelsled. Fornled eftersom det längs den finns fornminnen som är åtminstone 5000 år gamla. Pilgrimsled för att det finns tydliga tecken på att pilgrimmer vandrat denna väg. Handelsled för att leden förr användes för handel.

– Det är en plats för att känna historiens vingslag. Sedan finns även det pilgrimsmässiga, att vandra här för att få det andliga lugnet.

Förenar nu och då

Eftersom den också passerar många gårdar där konstnärer och andra kulturarbetare bor och har sin verksamhet, är det också ett sätt att upptäcka den kultur som frodas längs pilgrimmernas fotspår i dag. Även Selma Lagerlöfs och Göran Thunströms gravar ses längs färden.

– Och inte minst ska man gå leden för att det är så vackert här, säger Berit Folkesson.

Landshövding Kenneth Johansson fick uppdraget att slå i stolpen som markerar ledens början. Efter tio slag, som alla träffade rätt, satt stolpen säkert i marken.

– Jag är ju en torparpojk, så det sitter väl i, skrattar han.

Han beskriver invigningen som ”en fantastisk dag”.

– Det är underbart att återigen göra ett besök i Östra Ämtervik. Det är härligt att se ett sådant enormt lokalt engagemang som arbetsgruppen har visat med den här leden.

Ett utflyktsmål

Enligt landshövdingen är Fryksdalsleden av stor betydelse för hela den bygd som den passerar.

– En sådan här pilgrimsled är en utveckling av landsbygden och ett bra utflyktsmål.

Stort samarbete

Fryksdalsleden är totalt elva mil lång, har sex delsträckor och passerar bland annat Sunne, Torsby, Kil och Lysvik. Arbetet med den har tagit två år och är ett samarbete mellan hembygdsföreningarna i Östra Ämtervik, Kil, Sunne, Lysvik och Torsby samt kommunerna Sunne och Kil och pastoraten Sunne och Torsby.

I Östra Ämtervik startar leden utanför kyrkan och på den plats där en tidigare medeltida kyrka stod. Berit Folkesson, koordinator i arbetsgruppen, berättar att det ligger otaliga timmars jobb bakom leden.

– Du anar inte vad mycket tid, email och sms det ligger bakom bara för att få använda S:t Olofsmärket, förbundet Pilgrim i Sveriges emblem.

Många syften

Men Fryksdalsleden är långt ifrån bara en pilgrimsled. Berit Folkesson och hennes kollegor kallar den för en forn-, pilgrims- och handelsled. Fornled eftersom det längs den finns fornminnen som är åtminstone 5000 år gamla. Pilgrimsled för att det finns tydliga tecken på att pilgrimmer vandrat denna väg. Handelsled för att leden förr användes för handel.

– Det är en plats för att känna historiens vingslag. Sedan finns även det pilgrimsmässiga, att vandra här för att få det andliga lugnet.

Förenar nu och då

Eftersom den också passerar många gårdar där konstnärer och andra kulturarbetare bor och har sin verksamhet, är det också ett sätt att upptäcka den kultur som frodas längs pilgrimmernas fotspår i dag. Även Selma Lagerlöfs och Göran Thunströms gravar ses längs färden.

– Och inte minst ska man gå leden för att det är så vackert här, säger Berit Folkesson.