2016-06-12 17:42

2016-06-12 17:42

Markering av Fryksdalsleden

FRYKSDALEN: Ska locka turister att vandra

Landshövding Kenneth Johansson slog på söndagen i den första av de stolpar som ska markera Fryksdalsleden, en forn-, handels- och pilgrimsled från Kil i söder till Torsby i norr.