2016-06-01 15:59

2016-06-01 15:59

Sunne startar integrationsprojekt

SUNNE: Vill ta vara på kompetenserna

Sunne kommun har beviljats medel för projektet Connecting people som pågår från juni till sista december 2018.
2,3 miljoner kronor kommer från Migrationsverket, 150 000 kronor från Fryksdalens sparbank.
Sunne kommun lägger 630 000 kronor.

I Connecting people-projektet ska enheten för näringsliv och tillväxt i Sunne kommun arbeta fram en effektiv modell där man tar tillvara de kompetenser som kommer till Sverige i nuvarande flyktingvåg. Utgångspunkten är att se de människor som kommer hit som en resurs.

Enheten för näringsliv och tillväxt i Sunne har lång erfarenhet av att arbeta med nyföretagande och kompetensförsörjning till företag.

– Vi har arbetat med den här idén under ett års tid och är så glada att vi äntligen fått medel att kunna starta i stor skala, säger Kristina Lundberg, projektledare och näringslivsutvecklare i Sunne kommun.

Skapa modeller

Kompetenskartläggning, verktyg för att lära sig svenska direkt, mötesplatser för nätverkande, rådgivningar och starta-företagskurser ska leda till kortare tider och färre insatser i etableringsfasen.

Syftet är att skapa modeller som fler kan använda lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt samt generellt vid integrationsarbete, skriver Sunne kommun i ett pressmeddelande på onsdagen.

I Connecting people-projektet ska enheten för näringsliv och tillväxt i Sunne kommun arbeta fram en effektiv modell där man tar tillvara de kompetenser som kommer till Sverige i nuvarande flyktingvåg. Utgångspunkten är att se de människor som kommer hit som en resurs.

Enheten för näringsliv och tillväxt i Sunne har lång erfarenhet av att arbeta med nyföretagande och kompetensförsörjning till företag.

– Vi har arbetat med den här idén under ett års tid och är så glada att vi äntligen fått medel att kunna starta i stor skala, säger Kristina Lundberg, projektledare och näringslivsutvecklare i Sunne kommun.

Skapa modeller

Kompetenskartläggning, verktyg för att lära sig svenska direkt, mötesplatser för nätverkande, rådgivningar och starta-företagskurser ska leda till kortare tider och färre insatser i etableringsfasen.

Syftet är att skapa modeller som fler kan använda lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt samt generellt vid integrationsarbete, skriver Sunne kommun i ett pressmeddelande på onsdagen.