2016-05-31 09:24

2016-05-31 09:24

Snabbare hjälp vid larm

SUNNE: Bättre tider när Räddningstjänsten inför första insats-person

När olyckan är framme är en tidig insats ofta avgörande för utgången. Därför införs nu FIP – första insats-person – vid Räddningstjänsten i Sunne.
– Den här modellen innebär i genomsnitt 3,5 minuter kortare väntan på hjälp, säger räddningschefen Lennart Edvardsson.

Den brandman som är första insats-person har ständig tillgång till en fullt utrustad räddningsbil vilket gör utryckning möjlig direkt.

– En stor del av vår personal jobbar på Brårud och måste ta sig genom centrum för att komma till stationen. Det gör att vi har haft svårt att hålla anspänningstiden, alltså tiden från larm tills att man kommer iväg, på fem minuter. För FIP blir anspänningstiden 90 sekunder. Det gör otroligt stor skillnad, säger Lennart Edvardsson.

FIP infördes i Sverige för fem år sedan och finns i dag på cirka 70 platser i landet, men i Värmland har hittills bara Karlstadsområdet anammat modellen. Tills nu.

– Vi kände att var dags. Vår genomsnittliga utryckningstid ligger i dag på 14,1 minuter från larm till att vi är på plats. Vi vill ha ned den tiden till 11,5 minuter, säger Lennart Edvardsson.

Många fördelar

FIP införs inom befintliga resurser.

– Vi fick en ny bil och då blev en bil ”över” som är lämplig för ändamålet.

Bilen är försedd med släckutrustning i form av en effektiv handsläckare och diverse sjukvårdsutrustning, bland annat defibrillator.

– FIP kan göra mycket som först på plats. Och – kanske framför allt – ge korrekt och detaljerad information till de som kommer efter, säger Patrik Olsson, som i morgon, onsdag, blir den förste FIP:en i Sunne.

FIP-tjänstgöringen gäller två dygn i taget och löper på ett rullande schema.

Finns det några risker med att vara ensam först på plats?

– Det gäller ju att värdera situationen rätt. Generellt tror jag att fördelarna överväger väldigt mycket med det här systemet, tror Patrik Olsson.

När det har gått en tid ska modellen utvärderas.

– Framåt nyår är det nog lagom att summera. Det ska bli intressant att kolla tider och jämföra, säger Lennart Edvardsson.

Den brandman som är första insats-person har ständig tillgång till en fullt utrustad räddningsbil vilket gör utryckning möjlig direkt.

– En stor del av vår personal jobbar på Brårud och måste ta sig genom centrum för att komma till stationen. Det gör att vi har haft svårt att hålla anspänningstiden, alltså tiden från larm tills att man kommer iväg, på fem minuter. För FIP blir anspänningstiden 90 sekunder. Det gör otroligt stor skillnad, säger Lennart Edvardsson.

FIP infördes i Sverige för fem år sedan och finns i dag på cirka 70 platser i landet, men i Värmland har hittills bara Karlstadsområdet anammat modellen. Tills nu.

– Vi kände att var dags. Vår genomsnittliga utryckningstid ligger i dag på 14,1 minuter från larm till att vi är på plats. Vi vill ha ned den tiden till 11,5 minuter, säger Lennart Edvardsson.

Många fördelar

FIP införs inom befintliga resurser.

– Vi fick en ny bil och då blev en bil ”över” som är lämplig för ändamålet.

Bilen är försedd med släckutrustning i form av en effektiv handsläckare och diverse sjukvårdsutrustning, bland annat defibrillator.

– FIP kan göra mycket som först på plats. Och – kanske framför allt – ge korrekt och detaljerad information till de som kommer efter, säger Patrik Olsson, som i morgon, onsdag, blir den förste FIP:en i Sunne.

FIP-tjänstgöringen gäller två dygn i taget och löper på ett rullande schema.

Finns det några risker med att vara ensam först på plats?

– Det gäller ju att värdera situationen rätt. Generellt tror jag att fördelarna överväger väldigt mycket med det här systemet, tror Patrik Olsson.

När det har gått en tid ska modellen utvärderas.

– Framåt nyår är det nog lagom att summera. Det ska bli intressant att kolla tider och jämföra, säger Lennart Edvardsson.