2016-05-24 09:05

2016-05-24 09:05

"Bygg inte sex våningar så nära Fryken"

SUNNE: Detaljplanen överklagas

I slutet av april antogs nya detaljplanen för Nilsson-tomten.
Nu överklagas planen av en privatperson.
– Om man läser på olika sidor i nyhetsflödet kan man se att rivningsraseriet och okänsliga byggnader som uppstått på känsliga platser är något som kommunerna bittert får ångra. Sunne är på väg att göra ett sådant misstag och det får inte hända, skriver denne i överklagan till länsstyrelsen.

Den nya detaljplanen för Nilsson-tomten antogs i kommunfullmäktige den 25 april, efter diskussioner kring parkeringar och höjden på byggnaderna. I detaljplanen står att man får bygga sex våningar i sluttningen ner mot Fryken och det är just detta som en privatperson reagerat på.

– Om man vill utveckla sin stad bör man titta på vad den har för karaktär och på vad man kan bygga och tillföra stadens skönhet, något som turisterna uppskattar. I det här fallet kommer Sunne att förfulas och få en förortskaraktär i stället för en idyllisk småstadskaraktär. Vill Sunnes invånare det? Finns det verkligen inget annat sätt att utveckla Sunne än att förstöra småstadsidyllen? Utvecklingen ska vara något positivt, i det här fallet blir det en katastrof, skrivs det också i överklagan.

Den nya detaljplanen för Nilsson-tomten antogs i kommunfullmäktige den 25 april, efter diskussioner kring parkeringar och höjden på byggnaderna. I detaljplanen står att man får bygga sex våningar i sluttningen ner mot Fryken och det är just detta som en privatperson reagerat på.

– Om man vill utveckla sin stad bör man titta på vad den har för karaktär och på vad man kan bygga och tillföra stadens skönhet, något som turisterna uppskattar. I det här fallet kommer Sunne att förfulas och få en förortskaraktär i stället för en idyllisk småstadskaraktär. Vill Sunnes invånare det? Finns det verkligen inget annat sätt att utveckla Sunne än att förstöra småstadsidyllen? Utvecklingen ska vara något positivt, i det här fallet blir det en katastrof, skrivs det också i överklagan.