2016-05-24 09:50

2016-05-24 09:50

Avsäger sig politiska uppdrag

SUNNE

Bengt Larsson (S) avsäger sig sina politiska uppdrag med omedelbar verkan.

Han har varit förste vice ordförande i kommunfullmäktige, ersättare i överförmyndarnämnden samt ordförande i Sunne Bostads AB.

 

 

Han har varit förste vice ordförande i kommunfullmäktige, ersättare i överförmyndarnämnden samt ordförande i Sunne Bostads AB.