2016-05-19 18:00

2016-05-19 18:00

Planarbetet inför utbyggnad av Allégården påbörjas

SUNNE: Inget tomtköp

Första steget i arbetet mot en ny detaljplan för att kunna bygga fler lägenheter i anslutning till Allégården, har tagits.
– Ärendet tas upp i allmänna utskottet nästa vecka och när beslut om att ta fram ett planförslag har tagits kommer vi att göra en ritning på hur en utbyggnad skulle kunna se ut, berättar Anders Olsson.

Kön till ett boende på Allégården är lång. Efterfrågan är stor och i höstas fick Jörn Okan, vd för Sunne Bostads AB, uppdraget att titta över olika möjligheter och platser där man skulle kunna bygga ytterligare ett sådant boende. Jörn Okans förslag blev att kommunen köper tomten söder om kommunens egen mark mellan Allégården och Storgatan och bygger där, plus på kommunens egen tomt.

Men det blir ingen affär.

– Vi kom inte överens om villkoren med fastighetsägaren. Så nu kör vi på det område som Sunne kommun äger, berättar Anders Olsson.

Kön till ett boende på Allégården är lång. Efterfrågan är stor och i höstas fick Jörn Okan, vd för Sunne Bostads AB, uppdraget att titta över olika möjligheter och platser där man skulle kunna bygga ytterligare ett sådant boende. Jörn Okans förslag blev att kommunen köper tomten söder om kommunens egen mark mellan Allégården och Storgatan och bygger där, plus på kommunens egen tomt.

Men det blir ingen affär.

– Vi kom inte överens om villkoren med fastighetsägaren. Så nu kör vi på det område som Sunne kommun äger, berättar Anders Olsson.