2016-05-19 14:53

2016-05-19 14:54

Övervikten bland tioåriga värmlänningar minskar

SUNNE: Elfte seminariet inom Nya perspektiv

Andelen behöriga till gymnasiet minskar. Unga kvinnor mår allt bättre psykiskt, men inte lika bra som unga män. Övervikten bland tioåringar minskar. Det är några av nyheterna på årets seminarium Nya perspektiv där värmlänningarnas hälsa sätts i fokus.

För elfte gången har ledande politiker och tjänstemän i landstinget och Värmlands 16 kommuner samlats för det årliga seminariet Nya perspektiv som hålls i Sunne under torsdagen och fredagen. Syftet med arbetet är att öka samverkan mellan kommuner och landsting.

Under varje seminarium presenteras det senaste årets resultat sett till olika mätbara mål som satts upp tidigare. Dessutom formuleras nya riktlinjer.

Färre överviktiga barn

Ett positivt resultat som presenterades vid årets seminarium är att andelen överviktiga barn i tioårsålder minskar. 2011 var 28 procent av tioåringarna i Värmland överviktiga, förra året var siffran nere i 24 procent, vilket innebär att en uppsatt målsättning om en minskning med 15 procent uppnåtts. Nu sätts ett nytt mål upp om att minska andelen överviktiga tioåringar till 20 procent 2019.

Gymnasiebehörighet

Bland de negativa resultaten återfinns gymnasiebehörigheten bland de som avslutat årskurs nio i Värmland. Där går utvecklingen bakåt enligt ett pressmeddelande. Trots att målsättningen om att 97 procent av de som slutat nian ska ha behörighet inte uppfyllts ska bågen spännas ytterligare. Den nya målsättningen är att alla elever som slutar nian ska ha gymnasiebehörighet.

Psykisk hälsa

Andelen unga kvinnor i åldern 18–25 år med nedsatt psykisk hälsa har minskat från 36 procent 2008 till 30 procent. Ny målsättning är att minska andelen med nedsatt psykisk hälsa till 25 procent under 2016. Trots att de unga kvinnorna mår bättre mår de sämre än de jämnåriga männen. Där var andelen med nedsatt psykisk hälsa 18 procent redan 2008, men målet om en minskning till 15 procent har inte uppfyllts.

Regionrådet Stina Höök menar att seminariet och arbetet som genomförs inom Nya perspektiv är viktigt.

– För att klara framtidens välfärdsutmaningar är det oerhört viktigt med samverkan mellan kommunerna och landstinget, säger Stina Höök, regionråd och sammankallande i styrgruppen för Nya Perspektiv.

För elfte gången har ledande politiker och tjänstemän i landstinget och Värmlands 16 kommuner samlats för det årliga seminariet Nya perspektiv som hålls i Sunne under torsdagen och fredagen. Syftet med arbetet är att öka samverkan mellan kommuner och landsting.

Under varje seminarium presenteras det senaste årets resultat sett till olika mätbara mål som satts upp tidigare. Dessutom formuleras nya riktlinjer.

Färre överviktiga barn

Ett positivt resultat som presenterades vid årets seminarium är att andelen överviktiga barn i tioårsålder minskar. 2011 var 28 procent av tioåringarna i Värmland överviktiga, förra året var siffran nere i 24 procent, vilket innebär att en uppsatt målsättning om en minskning med 15 procent uppnåtts. Nu sätts ett nytt mål upp om att minska andelen överviktiga tioåringar till 20 procent 2019.

Gymnasiebehörighet

Bland de negativa resultaten återfinns gymnasiebehörigheten bland de som avslutat årskurs nio i Värmland. Där går utvecklingen bakåt enligt ett pressmeddelande. Trots att målsättningen om att 97 procent av de som slutat nian ska ha behörighet inte uppfyllts ska bågen spännas ytterligare. Den nya målsättningen är att alla elever som slutar nian ska ha gymnasiebehörighet.

Psykisk hälsa

Andelen unga kvinnor i åldern 18–25 år med nedsatt psykisk hälsa har minskat från 36 procent 2008 till 30 procent. Ny målsättning är att minska andelen med nedsatt psykisk hälsa till 25 procent under 2016. Trots att de unga kvinnorna mår bättre mår de sämre än de jämnåriga männen. Där var andelen med nedsatt psykisk hälsa 18 procent redan 2008, men målet om en minskning till 15 procent har inte uppfyllts.

Regionrådet Stina Höök menar att seminariet och arbetet som genomförs inom Nya perspektiv är viktigt.

– För att klara framtidens välfärdsutmaningar är det oerhört viktigt med samverkan mellan kommunerna och landstinget, säger Stina Höök, regionråd och sammankallande i styrgruppen för Nya Perspektiv.

Nya perspektiv

Nya Perspektiv är ett samarbete mellan Region Värmland, kommunerna och Landstinget i Värmland. De olika arbetsområdena är äldres hälsa, den sårbara familjen, psykisk hälsa och riskbruk/riskbeteende.

Källa: Region Värmland