2016-05-06 06:00

2016-05-06 06:00

Ski Sunne gör sin största satsning någonsin

SUNNE: Ski Sunne ansöker om detaljplaneändring för en stor utbyggnad boendet

Det händer mycket stora saker hos Ski Sunne just nu.
– Går alla planer i lås kommer det att leda till investeringar på mellan 200 och 300 miljoner kronor. Det handlar om en stor utbyggnad av boendet, även på toppen, och en helt ny restaurang, avslöjar Johan Ranunger, delägare i Ski Sunne.

Ski Sunne har lämnat in en ansökan till Sunne kommun om en detaljplaneändring omfattande fyra markområden.

– Vi har köpt till mark tillsammans med tre norska intressenter och planerar för 15 tomter på toppen varav tre ska bli så kallade ski lodger. Och vid backens fot ska vi ha 70 ski lodger och 21 tomter för husbyggnation, berättar Johan Ranunger.

Insatslägenheter

Lodgerna är till försäljning i form av insatslägenheter.

Tomterna på toppen av Finnfallet ligger placerade mellan toppstugan och stolliften, medan tomterna i dalen finns norr om byggnaden med skiduthyrningen.

– Utbyggnaden av boendet sker både på vår egen mark men också på mark som vi köpt till, tillsammans med tre norska intressenterna, berättar han.

Fem hektar

Allt som allt omfattar områdena cirka fem hektar.

På planen vid backens fot utvidgas campingen till att omfatta 50 nya platser.

Ny restaurang

Det är inte nog med detta.

– Restaurangen rivs och den gamla ersätts med en ny och får en placering så den kommer längre bort från backen för att skapa bättre plats för skidåkningen. Det ger även bättre genomfart för pistmaskiner.

Vad kommer att hända nu?

– När detaljplanen är klar kommer ett visningshus att byggas vid backens fot och en ski lodge på toppen. Sedan ska vi sälja tomter så att byggnationen kommer i gång, säger Johan Ranunger.

Häftig utsikt

De som väljer att bygga på toppen får en betagande utsikt.

– Den är så bra att man vid gynnsamt väder kan se vindkraftverken i Vänern, säger han.

Vindkraft

Och på tal om vindkraftverk så kommer det att bli vindkraftverk på närmare håll. Ett område för en vindkraftspark finns ju reserverat alldeles intill Ski Sunnes skidområde.

– Hade vi inte detta att ta hänsyn till så kunde vi ha fått ut 300 tomter till, säger Johan Ranunger.

Stora investeringar

Den som ritat området för Ski Sunnes utbyggnad är arkitekt Karl Karlsen. Blir allt bebyggt som det är planerat måste mycket stora investeringar till.

– Det handlar om mellan 200 och 300 miljoner kronor, säger Johan Ranunger.

Ski Sunne har lämnat in en ansökan till Sunne kommun om en detaljplaneändring omfattande fyra markområden.

– Vi har köpt till mark tillsammans med tre norska intressenter och planerar för 15 tomter på toppen varav tre ska bli så kallade ski lodger. Och vid backens fot ska vi ha 70 ski lodger och 21 tomter för husbyggnation, berättar Johan Ranunger.

Insatslägenheter

Lodgerna är till försäljning i form av insatslägenheter.

Tomterna på toppen av Finnfallet ligger placerade mellan toppstugan och stolliften, medan tomterna i dalen finns norr om byggnaden med skiduthyrningen.

– Utbyggnaden av boendet sker både på vår egen mark men också på mark som vi köpt till, tillsammans med tre norska intressenterna, berättar han.

Fem hektar

Allt som allt omfattar områdena cirka fem hektar.

På planen vid backens fot utvidgas campingen till att omfatta 50 nya platser.

Ny restaurang

Det är inte nog med detta.

– Restaurangen rivs och den gamla ersätts med en ny och får en placering så den kommer längre bort från backen för att skapa bättre plats för skidåkningen. Det ger även bättre genomfart för pistmaskiner.

Vad kommer att hända nu?

– När detaljplanen är klar kommer ett visningshus att byggas vid backens fot och en ski lodge på toppen. Sedan ska vi sälja tomter så att byggnationen kommer i gång, säger Johan Ranunger.

Häftig utsikt

De som väljer att bygga på toppen får en betagande utsikt.

– Den är så bra att man vid gynnsamt väder kan se vindkraftverken i Vänern, säger han.

Vindkraft

Och på tal om vindkraftverk så kommer det att bli vindkraftverk på närmare håll. Ett område för en vindkraftspark finns ju reserverat alldeles intill Ski Sunnes skidområde.

– Hade vi inte detta att ta hänsyn till så kunde vi ha fått ut 300 tomter till, säger Johan Ranunger.

Stora investeringar

Den som ritat området för Ski Sunnes utbyggnad är arkitekt Karl Karlsen. Blir allt bebyggt som det är planerat måste mycket stora investeringar till.

– Det handlar om mellan 200 och 300 miljoner kronor, säger Johan Ranunger.