2016-05-04 15:33

2016-05-04 15:33

Sunne får statliga klimatpengar

SUNNE: Satsar på laddstationer för elbilar

Sunne kommun har beviljats 565 250 kronor för klimatsatsningar.
De statliga pengarna ska användas till att uppföra laddstationer för laddning av elfordon i kommunen.
Hälften av investeringen tas ur kommunens egen kassa.

Sunne kommun har fått klimatinvesteringsstöd för uppförande av laddningsstationer för elfordon.

– Sunne kommun har mål om att bli fossilbränslefri! Kommunens satsningar med elfordon är ett viktigt steg mot det målet och att minska kommunens påverkan på klimatförändringarna. Vi minskar växthusgasutsläpp från kommunens transporter genom att ersätta diesel- och bensinfordon med elfordon, säger Kristina Rebane, miljöstrateg, Sunne kommun i ett pressmeddelande.

Under 2017

Den totala investeringen uppgår till 1 130 500 kronor och stödet omfattar 50 procent av den totala investeringen. Åtgärden ska vara slutförd senast sista december 2017.

– Det här är ett positivt besked. Det är viktigt att kommunen går före och ökar möjligheten till en fossilfri bilpark, säger oppositionsrådet Gunilla Ingemyr (C).

Naturvårdsverket bedömer att kommunens satsning ger minskade utsläpp av växthusgaser och har stor möjlighet att bidra till spridning av teknik och till marknadsintroduktion. Stödet ges till de klimatåtgärder som ger störst varaktig minskning av utsläpp av växthusgaser per investeringskrona. Därför beviljas Sunne kommun 565 250 kr i klimatinvesteringsstöd.

Miljömärkt el

I Kommunstrategin 2014-2025 anger kommunen mål för hållbar kommun. Sunne kommun ska ha en fossilfri energianvändning och vara en föregångare och i blickfånget när det gäller utveckling och användning av grön effektiv teknik som skapar en bättre miljö lokalt, regionalt och globalt.

– Hur elen producerats är avgörande för klimatnyttan. Kommunen köper endast in miljömärkt el och elen är därför garanterad el från förnybara källor och med miljökrav på produktionen, säger Kristina Rebane.

Sunne kommun har fått klimatinvesteringsstöd för uppförande av laddningsstationer för elfordon.

– Sunne kommun har mål om att bli fossilbränslefri! Kommunens satsningar med elfordon är ett viktigt steg mot det målet och att minska kommunens påverkan på klimatförändringarna. Vi minskar växthusgasutsläpp från kommunens transporter genom att ersätta diesel- och bensinfordon med elfordon, säger Kristina Rebane, miljöstrateg, Sunne kommun i ett pressmeddelande.

Under 2017

Den totala investeringen uppgår till 1 130 500 kronor och stödet omfattar 50 procent av den totala investeringen. Åtgärden ska vara slutförd senast sista december 2017.

– Det här är ett positivt besked. Det är viktigt att kommunen går före och ökar möjligheten till en fossilfri bilpark, säger oppositionsrådet Gunilla Ingemyr (C).

Naturvårdsverket bedömer att kommunens satsning ger minskade utsläpp av växthusgaser och har stor möjlighet att bidra till spridning av teknik och till marknadsintroduktion. Stödet ges till de klimatåtgärder som ger störst varaktig minskning av utsläpp av växthusgaser per investeringskrona. Därför beviljas Sunne kommun 565 250 kr i klimatinvesteringsstöd.

Miljömärkt el

I Kommunstrategin 2014-2025 anger kommunen mål för hållbar kommun. Sunne kommun ska ha en fossilfri energianvändning och vara en föregångare och i blickfånget när det gäller utveckling och användning av grön effektiv teknik som skapar en bättre miljö lokalt, regionalt och globalt.

– Hur elen producerats är avgörande för klimatnyttan. Kommunen köper endast in miljömärkt el och elen är därför garanterad el från förnybara källor och med miljökrav på produktionen, säger Kristina Rebane.