2016-04-25 09:32

2016-04-25 09:32

Kommunens onödiga utgifter upprör

SUNNE: Partiet Hela Sunne kritiska till styrning

Högst påtaglig brist på ledning och styrning.
Den skottsalvan avlossar nu partiet Hela Sunne mot Sunne kommun. Efter att ”åtskilliga miljoner kronor” har gått till spillo på olika hyresaffärer måste styrningen granskas och förbättras, enligt HS.

Debatten går het i Sunne, efter att tingshuset hyrts in för 900 000 kronor i kallhyra per år. Avtalet ingicks i mars. Byggnaden står fortfarande tom och ingen vet vad den ska användas till.

Fler lokaler

”Tingshuset är inhyrt utan politiskt beslut. Kommunen har också haft problem med hyresavtal som ej har blivit uppsagda i tid, till exempel en lokal i Gettjärn. Det kostade kommunen någon miljon. Vidare glömde man säga upp ett avtal gällande Hagen. Det resulterade per automatik i ett nytt femårigt hyresavtal, med konstlad användning av lokalerna som följd.”

Så skriver Anders Broman, för partiet Hela Sunne, i en motion inför kommunfullmäktiges möte på måndagskvällen.

”Glömt säga upp”

Enligt Hela Sunne lägger kommunen ut åtskilliga miljoner kronor i onödan:

”Nu i dagarna har man glömt säga upp ett hyresavtal i skattehuset. Ny hyresperiod tickar på utan att man gjort någon översyn av lokalbehovet. I samband med byggnation av Östra skolan glömde man säga upp hyreskontraktet med Lernia, vilket innebar att kommunen fick bygga om andra lokaler för kock- och restaurangutbildning.”

Extern granskning

Hela Sunne påpekar att kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret att se till att lednings- och styrsystemen fungerar.

För att få till en ändring föreslår HS nu att fullmäktige ser till att kommunledningen granskas av en extern kompetens.

”Vår avsikt är inte att hänga ut enskilda tjänstemän eller politiker. Risken är stor att man blir hemmablind när man kör på i gamla hjulspår. Vi bedömer därför att kommunen behöver ta in en extern, oberoende, kompetens som får i uppdrag att granska kommunens lednings- och styrningsfunktioner samt befattningsbeskrivningar och delegeringar med syfte till förbättringsåtgärder. Det är också viktigt att klara ut rågångarna mellan politiker och tjänstemän. Man bör också belysa kommunalrådens roller i förhållande till tjänstemännen och till politiken i övrigt”, skriver Hela Sunne i motionen.

Debatten går het i Sunne, efter att tingshuset hyrts in för 900 000 kronor i kallhyra per år. Avtalet ingicks i mars. Byggnaden står fortfarande tom och ingen vet vad den ska användas till.

Fler lokaler

”Tingshuset är inhyrt utan politiskt beslut. Kommunen har också haft problem med hyresavtal som ej har blivit uppsagda i tid, till exempel en lokal i Gettjärn. Det kostade kommunen någon miljon. Vidare glömde man säga upp ett avtal gällande Hagen. Det resulterade per automatik i ett nytt femårigt hyresavtal, med konstlad användning av lokalerna som följd.”

Så skriver Anders Broman, för partiet Hela Sunne, i en motion inför kommunfullmäktiges möte på måndagskvällen.

”Glömt säga upp”

Enligt Hela Sunne lägger kommunen ut åtskilliga miljoner kronor i onödan:

”Nu i dagarna har man glömt säga upp ett hyresavtal i skattehuset. Ny hyresperiod tickar på utan att man gjort någon översyn av lokalbehovet. I samband med byggnation av Östra skolan glömde man säga upp hyreskontraktet med Lernia, vilket innebar att kommunen fick bygga om andra lokaler för kock- och restaurangutbildning.”

Extern granskning

Hela Sunne påpekar att kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret att se till att lednings- och styrsystemen fungerar.

För att få till en ändring föreslår HS nu att fullmäktige ser till att kommunledningen granskas av en extern kompetens.

”Vår avsikt är inte att hänga ut enskilda tjänstemän eller politiker. Risken är stor att man blir hemmablind när man kör på i gamla hjulspår. Vi bedömer därför att kommunen behöver ta in en extern, oberoende, kompetens som får i uppdrag att granska kommunens lednings- och styrningsfunktioner samt befattningsbeskrivningar och delegeringar med syfte till förbättringsåtgärder. Det är också viktigt att klara ut rågångarna mellan politiker och tjänstemän. Man bör också belysa kommunalrådens roller i förhållande till tjänstemännen och till politiken i övrigt”, skriver Hela Sunne i motionen.