2016-04-25 14:33

2016-04-25 14:33

"Hastigheten borde kanske sänkas"

GYLLEBYALLÉN: Trädplanteringen i gång

Förra måndagen började man plantera de nya träden i Gyllebyallén.
– Träden hamnar 2,25 meter från vägbanan. Med tanke på att hastighetsbegränsningen är 70 i allén är inte avståndet mellan träd och vägbana optimalt. Så en tanke jag har är att hastigheten kanske borde sänkas, berättar Mats Lindqvist, projektledare på Trafikverket.

Enligt Mats Lindqvist planterades ett sextiotal träd förra veckan, och nu står de på en prydlig, rak linje på båda sidor om vägen.

– Den nya allén omfattar totalt 167 träd, och av dem är 150 helt nya. I södra änden blir det ekar, i mitten lönn och i norra änden lind. Tanken är att skapa variation, berättar Mats Lindqvist.

Enligt honom vore det optimala avståndet mellan träden och vägbanan tre meter. Eftersom den nu är 2,25 skulle han vilja att hastigheten sänktes, av flera orsaker.

– Förutom trafiken har jag sett att det är väldigt många människor som går och cyklar i allén. Dessutom finns en utfart mitt i, förklarar han.

Stor variation

Träden placeras mellan diket och vägbanan, eftersom man inte äger marken utanför diket och därför inte kan plantera dem längre bort från vägen.

– Men träden hamnar inte närmare vägbanan än tidigare. Vissa av de gamla träden var placerade så här, medan vissa stod längre ut. Det var stor variation, så nu blir det mer enhetligt än tidigare.

Peab är entreprenör och arbetet med att restaurera Gyllebyallén har pågått under våren. Man har dikat och lagt ut kutterspån för att göra jorden surare så att träden ska trivas bättre. Trädplanteringen fortsätter denna vecka och eventuellt nästa. Den totala kostnaden för projektet beräknas till cirka 1,5 miljoner kronor, och betalas av Trafikverket.

– Pengarna hämtas från ett nationellt miljöanslag som endast är tillgängligt för miljöinvesteringar, berättar Mats Lindqvist.

Enligt Mats Lindqvist planterades ett sextiotal träd förra veckan, och nu står de på en prydlig, rak linje på båda sidor om vägen.

– Den nya allén omfattar totalt 167 träd, och av dem är 150 helt nya. I södra änden blir det ekar, i mitten lönn och i norra änden lind. Tanken är att skapa variation, berättar Mats Lindqvist.

Enligt honom vore det optimala avståndet mellan träden och vägbanan tre meter. Eftersom den nu är 2,25 skulle han vilja att hastigheten sänktes, av flera orsaker.

– Förutom trafiken har jag sett att det är väldigt många människor som går och cyklar i allén. Dessutom finns en utfart mitt i, förklarar han.

Stor variation

Träden placeras mellan diket och vägbanan, eftersom man inte äger marken utanför diket och därför inte kan plantera dem längre bort från vägen.

– Men träden hamnar inte närmare vägbanan än tidigare. Vissa av de gamla träden var placerade så här, medan vissa stod längre ut. Det var stor variation, så nu blir det mer enhetligt än tidigare.

Peab är entreprenör och arbetet med att restaurera Gyllebyallén har pågått under våren. Man har dikat och lagt ut kutterspån för att göra jorden surare så att träden ska trivas bättre. Trädplanteringen fortsätter denna vecka och eventuellt nästa. Den totala kostnaden för projektet beräknas till cirka 1,5 miljoner kronor, och betalas av Trafikverket.

– Pengarna hämtas från ett nationellt miljöanslag som endast är tillgängligt för miljöinvesteringar, berättar Mats Lindqvist.