2016-04-22 18:58

2016-04-25 09:37

Nu har sågverket brandvakt

BÄCKEBRON: Fokus ligger på att säkra produktionsflödena

Dagen efter torsdagens kraftiga brand hade Bäckebrons sågverk två av tre avdelningar i gång.
– Vårt fokus nummer ett är att säkra produktionsflödena så snart som möjligt. I det här läget har vi brandvakt hela helgen, säger vd:n Jerker Karlsson.

Polisen genomför en teknisk undersökning i början av nästa vecka.

– I nuläget kan vi inte uttala oss om brandorsaken. Brottsrubriceringen är mordbrand, men sedan får vi se vad det blir av det hela i slutändan. Hittills har vi haft en del förhör, säger Jens Fischer, chef vid lokalpolisområde Torsby.

Räddningschefen i Sunne besökte platsen på fredagen. Han har en hypotes om var branden kan ha startat.

– En tänkbar orsak är att branden har startat på byggnadens utsida, till exempel att det har blivit elfel i en utelampa. Då hinner branden växa sig stark innan sprinklern löser ut. Man kan se på byggnaderna intill att det är värmeskador på dem, så det var nära att det blev en ännu större brand, säger Lennart Edvardsson. Det var betydligt vanligare med bränder på sågverk förr.

– Nu är sågverken bättre skyddade och försäkringsbolagen ställer väldigt höga krav, säger Lennart Edvardsson.

– Troligen är sågverksavdelningen i gång igen på måndag. Vi har inga planer på att minska personalstyrkan. När det gäller ekonomiska konsekvenser så är det ju ett försäkringsärende. Det bör inte ha någon större påverkan, säger vd:n Jerker Karlsson.

Polisen genomför en teknisk undersökning i början av nästa vecka.

– I nuläget kan vi inte uttala oss om brandorsaken. Brottsrubriceringen är mordbrand, men sedan får vi se vad det blir av det hela i slutändan. Hittills har vi haft en del förhör, säger Jens Fischer, chef vid lokalpolisområde Torsby.

Räddningschefen i Sunne besökte platsen på fredagen. Han har en hypotes om var branden kan ha startat.

– En tänkbar orsak är att branden har startat på byggnadens utsida, till exempel att det har blivit elfel i en utelampa. Då hinner branden växa sig stark innan sprinklern löser ut. Man kan se på byggnaderna intill att det är värmeskador på dem, så det var nära att det blev en ännu större brand, säger Lennart Edvardsson. Det var betydligt vanligare med bränder på sågverk förr.

– Nu är sågverken bättre skyddade och försäkringsbolagen ställer väldigt höga krav, säger Lennart Edvardsson.

– Troligen är sågverksavdelningen i gång igen på måndag. Vi har inga planer på att minska personalstyrkan. När det gäller ekonomiska konsekvenser så är det ju ett försäkringsärende. Det bör inte ha någon större påverkan, säger vd:n Jerker Karlsson.