2016-04-16 06:00

2016-04-16 06:00

Små avlopp kan vara miljöbovar

VÄSTRA ÄMTERVIK: Länsstyrelsen positiv till nya reningsmetoder

Hälften av landets små avlopp bedöms inte uppfylla dagens lagkrav.
Hur många miljöbovar som göms bland Värmlands 28 000 enskilda avlopp är oklart.
– Det är en resursfråga hur mycket kommunerna ser över avloppen, säger Henrik Wapen på länsstyrelsen.

Just nu är det högsäsong för kommunerna att göra avloppsinventeringar i utvalda områden.

Karlstads kommuns mål är att se över 200 små avlopp per år.

– Kristinehamn och Kil har inventerat hälften av sina enskilda avlopp, medan länets mindre kommuner har hunnit kontrollera betydligt färre, säger Henrik Wapen på länsstyrelsen.

”Dyr investering”

Många faktorer spelar in när fastighetsägaren ska åtgärda sitt avlopp.

– På Hammarö har man problem med allt berg, till exempel, där kan investeringen bli dyr.

Henrik Wapen känner till målet i Mark- och miljödomstolen som handlar om huruvida Karl-Johan Adolfsson i Västra Ämtervik ska få en ny typ av rening godkänd eller inte.

Valfri rening

– Lagstiftningen talar inte om vilken efterföljande rening du ska ha, men utsläppsvärdena måste hålla. Det måste inte vara en trekammarbrunn med markbädd eller infiltration, som är den konventionella lösningen i dag.

Positiv till nyheter

Han välkomnar nya lösningar för efterrening - om de håller måttet.

– Jag tycker att det skulle vara kul om det kommer mer på marknaden, att det blir ett spektra av olika lösningar, men det förutsätter naturligtvis att reningseffekten uppnås.

Bredare utbud på marknaden gynnar förstås konsumenten.

– Ett plus i kanten är det om dessa nya lösningar även är lättskötta, billiga och lätta att anlägga, säger Henrik Wapen.

Vart femte olaglig

Om fastighetsägaren vägrar att lägga pengar på att bygga om en olaglig anläggning kan det leda till vite eller användarförbud.

Enligt Havs- och vattenmyndigheten är hälften av Sveriges cirka 700 000 anläggningar inte godkända.

Vart femte bedöms vara direkt olaglig.

Det vill myndigheten se till att kommunerna får bukt med.

Många överklagar

– När kommunerna är ute och inventerar brukar vi få in många överklaganden till länsstyrelsen. Det vanligaste är att fastighetsägaren tycker att de redan har en bra anläggning, säger Henrik Wapen.

Bidrar till övergödning

– Är det riktigt illa finns det till exempel bara en enkel tvåkammarbrunn. Risken är att avloppsvatten går ut i sjöar som redan är övergödda. Vi har till exempel Sirsjön i Torsby eller Ekholmssjön i Grums kommun som vi jobbar mycket med, säger Henrik Wapen.

Just nu är det högsäsong för kommunerna att göra avloppsinventeringar i utvalda områden.

Karlstads kommuns mål är att se över 200 små avlopp per år.

– Kristinehamn och Kil har inventerat hälften av sina enskilda avlopp, medan länets mindre kommuner har hunnit kontrollera betydligt färre, säger Henrik Wapen på länsstyrelsen.

”Dyr investering”

Många faktorer spelar in när fastighetsägaren ska åtgärda sitt avlopp.

– På Hammarö har man problem med allt berg, till exempel, där kan investeringen bli dyr.

Henrik Wapen känner till målet i Mark- och miljödomstolen som handlar om huruvida Karl-Johan Adolfsson i Västra Ämtervik ska få en ny typ av rening godkänd eller inte.

Valfri rening

– Lagstiftningen talar inte om vilken efterföljande rening du ska ha, men utsläppsvärdena måste hålla. Det måste inte vara en trekammarbrunn med markbädd eller infiltration, som är den konventionella lösningen i dag.

Positiv till nyheter

Han välkomnar nya lösningar för efterrening - om de håller måttet.

– Jag tycker att det skulle vara kul om det kommer mer på marknaden, att det blir ett spektra av olika lösningar, men det förutsätter naturligtvis att reningseffekten uppnås.

Bredare utbud på marknaden gynnar förstås konsumenten.

– Ett plus i kanten är det om dessa nya lösningar även är lättskötta, billiga och lätta att anlägga, säger Henrik Wapen.

Vart femte olaglig

Om fastighetsägaren vägrar att lägga pengar på att bygga om en olaglig anläggning kan det leda till vite eller användarförbud.

Enligt Havs- och vattenmyndigheten är hälften av Sveriges cirka 700 000 anläggningar inte godkända.

Vart femte bedöms vara direkt olaglig.

Det vill myndigheten se till att kommunerna får bukt med.

Många överklagar

– När kommunerna är ute och inventerar brukar vi få in många överklaganden till länsstyrelsen. Det vanligaste är att fastighetsägaren tycker att de redan har en bra anläggning, säger Henrik Wapen.

Bidrar till övergödning

– Är det riktigt illa finns det till exempel bara en enkel tvåkammarbrunn. Risken är att avloppsvatten går ut i sjöar som redan är övergödda. Vi har till exempel Sirsjön i Torsby eller Ekholmssjön i Grums kommun som vi jobbar mycket med, säger Henrik Wapen.

Kolla ditt avlopp

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att ditt enskilda avlopp är godkänt. Kontakta din kommun eller besök avloppsguiden.se för att ta reda på vad som krävs.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten