2016-04-12 16:23

2016-04-12 16:23

Hastigheten sänks i Sunne tätort

SUNNE: Från 50 till 40 kilometer i timmen

1 juni sänks hastigheten i Sunne tätort från 50 till 40 kilometer i timmen.
Där det är 30 km/h gäller samma hastighet även i fortsättningen.

I januari berättade NWT om Sunnes nya hastighetsplan. Förslaget klubbades av kommunfullmäktige 21 mars.

1 juni införs hastighetssänkningen i tätorten.

– Vi anpassar hastigheten främst av trafiksäkerhetsskäl. Sänkningen minskar risken för dödsolyckor med upp till 30 procent. Vi vill att människor ska ha större chans att överleva om en krock skulle inträffa, säger Mikael Persson, planhandläggare i Sunne kommun.

40 km/h på Storgatan

Trafikflödet förväntas bli jämnare vilket gynnar både miljö och fordon samt att bullernivåerna minskar. Medelhastigheten på Storgatan har uppmätts till 36 kilometer i timmen i en undersökning gjord av Vectura. För bilisterna på Storgatan innebär alltså sänkningen i praktiken ingen större tidsmässig skillnad jämfört med i dagsläget, enligt Sunne kommun.

– Vårt ansvar i kommunen är att få till ett bra samspel mellan alla som rör sig i trafiken. Storgatan är en barriär för gående och cyklister som rör sig mellan butikerna i centrum. Hastighetssänkningen ska göra det tryggare och lättare för dem att passera det mest trafikerade stråket, säger Mikael Persson.

Med den nya hastighetsbegränsningen ska gångtrafikanter och cyklister kunna känna sig tryggare. Sänkningen är inte minst viktig när det gäller barnens trafiksäkerhet.

”Bra lokal lösning”

Den nya hastighetsplanen har varit ute på remiss till Trafikverket, Polisen och Värmlandstrafik.

– Det är viktigt att vi får en bra trafiksituation både när det gäller trafiksäkerhet, miljö och buller i tätorten. Det är en del i att nå en bra utveckling i centrum. Det är en genomarbetad hastighetsplan som utförts i samarbete mellan olika instanser. Det här är en komplex situation och jag tycker att vi nu har fått till en bra lokal lösning, säger Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande på tisdagen.

I januari berättade NWT om Sunnes nya hastighetsplan. Förslaget klubbades av kommunfullmäktige 21 mars.

1 juni införs hastighetssänkningen i tätorten.

– Vi anpassar hastigheten främst av trafiksäkerhetsskäl. Sänkningen minskar risken för dödsolyckor med upp till 30 procent. Vi vill att människor ska ha större chans att överleva om en krock skulle inträffa, säger Mikael Persson, planhandläggare i Sunne kommun.

40 km/h på Storgatan

Trafikflödet förväntas bli jämnare vilket gynnar både miljö och fordon samt att bullernivåerna minskar. Medelhastigheten på Storgatan har uppmätts till 36 kilometer i timmen i en undersökning gjord av Vectura. För bilisterna på Storgatan innebär alltså sänkningen i praktiken ingen större tidsmässig skillnad jämfört med i dagsläget, enligt Sunne kommun.

– Vårt ansvar i kommunen är att få till ett bra samspel mellan alla som rör sig i trafiken. Storgatan är en barriär för gående och cyklister som rör sig mellan butikerna i centrum. Hastighetssänkningen ska göra det tryggare och lättare för dem att passera det mest trafikerade stråket, säger Mikael Persson.

Med den nya hastighetsbegränsningen ska gångtrafikanter och cyklister kunna känna sig tryggare. Sänkningen är inte minst viktig när det gäller barnens trafiksäkerhet.

”Bra lokal lösning”

Den nya hastighetsplanen har varit ute på remiss till Trafikverket, Polisen och Värmlandstrafik.

– Det är viktigt att vi får en bra trafiksituation både när det gäller trafiksäkerhet, miljö och buller i tätorten. Det är en del i att nå en bra utveckling i centrum. Det är en genomarbetad hastighetsplan som utförts i samarbete mellan olika instanser. Det här är en komplex situation och jag tycker att vi nu har fått till en bra lokal lösning, säger Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande på tisdagen.