2016-04-12 14:38

2016-04-12 14:38

Går över till dygnsjobb och jour

VÅRD: Arbetsveckan utökas med tio timmar

I sommar går ambulanspersonalen över till att jobba ett dygn i sträck, varav 5 timmar per natt är jourtid.
– Det blir en försämring och vi inom facket är inte eniga med arbetsgivaren. Samtidigt vet vi att det är enda sättet att hålla ambulanserna rullande, förklarar Gunnel Stake, Säffle, facklig representant för ambulanssjuksköterskorna.

Tidigare arbetade ambulanspersonalen ett dygn i sträck. Arbetspassen var långa och tuffa och för att förbättra arbetsmiljön gick man för några år sedan över till att jobba delade dygn, antingen dagpass om tolv timmar eller nattpass om fjorton timmar, med full betalning hela tiden.

I sommar, under juni, juli och augusti går man tillbaka till dygnsjobb. Personalens ordinarie arbetstid ligger på 36 timmar per vecka, men i samband med att man går över till dygnsjobb införs även jour fem timmar per natt. Detta innebär att arbetsveckan utökas med tio timmar.

Endast i sommar

Matts Björklund chef för ambulansen i Sunne och Torsby, förklarar:

– Vi måste göra så för att klara bemanningen under juni, juli och augusti månad. Anledningen är att det är tufft att få tag på sommarvikarier och om vi inte skulle göra så här, är alternativet att ställa ambulanser under sommaren, berättar han.

Gunnel Stake, facklig representant för ambulanssjuksköterskorna, förklarar att man inom facket inte är enig med arbetsgivaren om detta.

– Detta kommer absolut bara att gälla under semesterperioden och inget annat. I samband med förhandlingarna har vi skrivit ett dokument som styrker att personalen har möjlighet att säga ifrån om de känner att de inte orkar med arbetsbelastningen. Samtidigt förstår vi arbetsgivarens problem med att få tag på personal. Om vi ska kunna jobba med oförändrat schema skulle vi behöva 32 vikarier till hela länet. Förra sommaren fick vi endast tag på nio stycken. I år har vi 18 så utgångsläget är ändå bättre inför denna sommar.

Tidigare arbetade ambulanspersonalen ett dygn i sträck. Arbetspassen var långa och tuffa och för att förbättra arbetsmiljön gick man för några år sedan över till att jobba delade dygn, antingen dagpass om tolv timmar eller nattpass om fjorton timmar, med full betalning hela tiden.

I sommar, under juni, juli och augusti går man tillbaka till dygnsjobb. Personalens ordinarie arbetstid ligger på 36 timmar per vecka, men i samband med att man går över till dygnsjobb införs även jour fem timmar per natt. Detta innebär att arbetsveckan utökas med tio timmar.

Endast i sommar

Matts Björklund chef för ambulansen i Sunne och Torsby, förklarar:

– Vi måste göra så för att klara bemanningen under juni, juli och augusti månad. Anledningen är att det är tufft att få tag på sommarvikarier och om vi inte skulle göra så här, är alternativet att ställa ambulanser under sommaren, berättar han.

Gunnel Stake, facklig representant för ambulanssjuksköterskorna, förklarar att man inom facket inte är enig med arbetsgivaren om detta.

– Detta kommer absolut bara att gälla under semesterperioden och inget annat. I samband med förhandlingarna har vi skrivit ett dokument som styrker att personalen har möjlighet att säga ifrån om de känner att de inte orkar med arbetsbelastningen. Samtidigt förstår vi arbetsgivarens problem med att få tag på personal. Om vi ska kunna jobba med oförändrat schema skulle vi behöva 32 vikarier till hela länet. Förra sommaren fick vi endast tag på nio stycken. I år har vi 18 så utgångsläget är ändå bättre inför denna sommar.