2016-04-07 16:42

2016-04-07 16:42

Tanzanias framtida träd föds på Södra Viken

SÖDRA VIKEN: "Det här besöket är väldigt viktigt för oss"

Södra Viken har under veckan haft långväga gäster från en mediahögskola i Arusha i Tanzania. De ska lära sig hur man planterar och återplanterar träd på ett sätt som är hållbart för miljön och ekonomin.
– Vi vill skaffa oss större kunskap och möjlighet att påverka våra ledare, säger läraren Astele Ndaluka.

Södra Vikens naturbruksprogram har ett internationellt utbyte med skolan i Arusha. I höstas besökte ett gäng elever från Södra Viken Tanzania, och nu är det deras tur att vara värdar åt de afrikanska gästerna.

Kallt och vackert

Under veckan har de bland annat provat att åka skidor i Hovfjället, gått stadsvandring i Karlstad och sett Värmland från ovan på toppen av Tossebergsklätten.

– Det är alldeles för kallt men väldigt vackert här, lugnt och stilla. Men så lite folk och så mycket skog! Jag har sett många fler träd än människor, säger David Lomayani, en av eleverna.

Hållbart bruk

Men det huvudsakliga syftet med besöket är att Södra Viken-eleverna ska demonstrera hur man planterar och återplanterar träd på ett hållbart sätt.

– Det är ni väldigt bra på i Sverige, men i Tanzania saknas det tankesättet. Man hugger ner utan att plantera nytt. Våra ledare behöver förstå hur viktigt det är att bruka träd och andra växter på ett sätt som inte bryter ned naturen och orsakar miljöproblem, som markerosioner och brist på beskuggning, säger Astele Ndaluka, lärare.

Inspirerande

Vegetationen är naturligtvis väldigt annorlunda i Tanzania jämfört med i Sverige; landet består huvudsakligen av betesmark och savann. Så allt eleverna på Södra Viken demonstrerar går inte att använda på samma sätt där.

– Men mycket är ändå lika, och framför allt ger det inspiration. När Sunnes elever hälsade på oss planterade de 206 träd tillsammans med invånarna, det var en häftig upplevelse, säger Astele Ndaluka.

Södra Vikens naturbruksprogram har ett internationellt utbyte med skolan i Arusha. I höstas besökte ett gäng elever från Södra Viken Tanzania, och nu är det deras tur att vara värdar åt de afrikanska gästerna.

Kallt och vackert

Under veckan har de bland annat provat att åka skidor i Hovfjället, gått stadsvandring i Karlstad och sett Värmland från ovan på toppen av Tossebergsklätten.

– Det är alldeles för kallt men väldigt vackert här, lugnt och stilla. Men så lite folk och så mycket skog! Jag har sett många fler träd än människor, säger David Lomayani, en av eleverna.

Hållbart bruk

Men det huvudsakliga syftet med besöket är att Södra Viken-eleverna ska demonstrera hur man planterar och återplanterar träd på ett hållbart sätt.

– Det är ni väldigt bra på i Sverige, men i Tanzania saknas det tankesättet. Man hugger ner utan att plantera nytt. Våra ledare behöver förstå hur viktigt det är att bruka träd och andra växter på ett sätt som inte bryter ned naturen och orsakar miljöproblem, som markerosioner och brist på beskuggning, säger Astele Ndaluka, lärare.

Inspirerande

Vegetationen är naturligtvis väldigt annorlunda i Tanzania jämfört med i Sverige; landet består huvudsakligen av betesmark och savann. Så allt eleverna på Södra Viken demonstrerar går inte att använda på samma sätt där.

– Men mycket är ändå lika, och framför allt ger det inspiration. När Sunnes elever hälsade på oss planterade de 206 träd tillsammans med invånarna, det var en häftig upplevelse, säger Astele Ndaluka.