2016-04-07 16:40

2016-04-07 16:40

Bra träff

SUNNE: Välbesökt möte för skogsägarna

Det var trångt om saligheten när Moelvens skogsträff hölls på Broby Gästgivaregård den 17 mars.

Ett stort antal skogsägare i kommunen hade samlats för att lyssna till inspirerande föreläsningar av flera talare och knyta kontakter med varandra. ”Det var en väldigt uppskattad kväll av alla deltagare och med många bra programpunkter. Det är viktigt att vi skogsägare kan komma samman på det här sättet”, säger Pär Sundeskog, virkesköpare på Moelven.

Ett stort antal skogsägare i kommunen hade samlats för att lyssna till inspirerande föreläsningar av flera talare och knyta kontakter med varandra. ”Det var en väldigt uppskattad kväll av alla deltagare och med många bra programpunkter. Det är viktigt att vi skogsägare kan komma samman på det här sättet”, säger Pär Sundeskog, virkesköpare på Moelven.