2016-04-06 20:37

2016-04-11 17:43

Medlem anmäler kyrka för trakasserier

SUNNE: Orkar inte gå till jobbet

Sunne Kyrka har anmälts till Arbetsmiljöverket för trakasserier på arbetsplatsen. Anmälan bottnar i ett mångårigt missnöje till ledningen.

En anställd har enligt anmälan blivit utsatt för kränkningar under en längre tid. Det har framförts till arbetsgivaren men utan resultat.

Den anställde mår nu så dåligt att hen inte orkar gå till arbetet.

Anmälan är gjord av ett regionalt skyddsombud från Kommunal som uppger att hon frågat efter en handlingsplan kring förbättrande av arbetsmiljön. En sådan har inte kunnat presenteras.

Relationen mellan chef och anställda beskrivs som mycket dålig.

Problemen mellan personal och ledning vid Sunne pastorat uppmärksammades av Frykdalsbygden redan i november 2014. Det sades då att en oberoende konsult i början av 2015 skulle se över verksamheten.

Ett år senare följde NWT upp och då menade kyrkoherden, Hans-Viktor Krolovitsch, att arbetsmiljökrisen var över.

En anställd har enligt anmälan blivit utsatt för kränkningar under en längre tid. Det har framförts till arbetsgivaren men utan resultat.

Den anställde mår nu så dåligt att hen inte orkar gå till arbetet.

Anmälan är gjord av ett regionalt skyddsombud från Kommunal som uppger att hon frågat efter en handlingsplan kring förbättrande av arbetsmiljön. En sådan har inte kunnat presenteras.

Relationen mellan chef och anställda beskrivs som mycket dålig.

Problemen mellan personal och ledning vid Sunne pastorat uppmärksammades av Frykdalsbygden redan i november 2014. Det sades då att en oberoende konsult i början av 2015 skulle se över verksamheten.

Ett år senare följde NWT upp och då menade kyrkoherden, Hans-Viktor Krolovitsch, att arbetsmiljökrisen var över.