2016-04-05 09:53

2016-04-05 09:53

Skaparverkstad och stickkafé på Alma Löv

ÖSTRA ÄMTERVIK: Ännu en kreativ sommar i Ladan

Även den här sommaren blir det skaparverkstad på Alma Löv museum i Östra Ämtervik. Just nu är Anki Yafele och Sarah Weman mitt i förberedelserna och de bjuder dessutom på ett komplement till verkstaden.
– Det blir ett stick- och sycafé i Ladan, dit alla är välkomna, hälsar de.

Förra sommaren drog Alma Löv museum i gång en skaparverkstad för barn och unga. Skolelever från Sunne kommun och nyanlända från Gyllebys asylboende deltog i workshops en gång i veckan. Deltagarna arbetade kreativt tillsammans med en pedagog i skaparverkstaden. Det blev en uppskattad aktivitet med mycket positiv feedback. Alma Löv vill därför gärna fortsätta verksamheten och museichefen Stella Broos har inlett ett samarbete med studenterna Anki Yafele och Sarah Weman, som studerar projektledning på kulturvetenskapliga programmet vid Karlstads universitet, och några övriga aktörer, exempelvis studieförbundet Vuxenskolan.

– Det är så roligt att jobba med det här. Jag är själv förankrad i bygden så det känns extra kul, säger Anki Yafele.

Projektet kommer att heta Create & Connect och bestå av två delar: skaparverkstaden kallad Utopia – världen ur barnens perspektiv samt ett Stick- och sycafé.

– Det här är verkligen kultur i praktiken. Och ett projekt som visar att man kan nå långt med ganska små medel, säger Sarah Weman.

Verklighet och fantasi

När det gäller skaparverkstaden ges barnen möjlighet och utrymme att skapa sig en egen verklighet som de själva önskar genom måleri, skrivande och skulptur. Det kan handla om en dröm- och fantasivärld eller en värld de lever i. Under workshop-tillfällena, som kommer att ske varje fredag i juli, möts barnen ute på Alma Löv där man arbetar tillsammans med en pedagog. Varje workshop-tillfälle kommer att vara tre timmar långt med paus för fika/mellanmål.

– Bland annat kommer Lotta Lagerson och Jonas Liveröd att jobba med barnen, säger Anki Yafele.

Utopia-workshopen riktar sig till barn och unga från fem år och uppåt. Hälften av platserna reserverade för nyanlända barn från Gyllebys asylboende. Antalet deltagare i workshopen är begränsat till 20 personer.

– Det är viktigt för barnen med ett fokus på samtidskonsten och ett forum att få skapa själva och tänka fritt, säger Anki Yafele.

Kreativa möten

Alma Löv vill också satsa på att skapa kreativa möten där man kan umgås, sticka, sy och skapa. Det finns redan i dag olika stickkaféer runt om i kommunen varifrån man hoppas hitta deltagare. Utöver dessa kommer unga och vuxna nyanlända att bjudas in. Stick- och sykaféet kommer att vara ett öppet evenemang minst en gång i veckan dit alla är välkomna.

– Det finns material att jobba med, men vi behöver mer. Vi söker sponsorer och garner, tyger, stickor och annat material emottages tacksamt om någon har något liggande hemma, säger Sarah och Anki som ska redovisa sitt arbete i maj och juni och sedan lämna över det praktiska till Alma Löv, pedagoger och personal.

– Projektet utgör en väldigt stor del av vår utbildning, 22,5 av de 30 poäng som en termin omfattar, så det känns naturligtvis bra att allt fungerar. Inte minst har vi väldigt bra kontakter med kultursektorn i Värmland, säger Sarah Weman.

Den som vill skänka saker till stick- och sykaféet kan höra av sig till anki.yafele@gmail.com.

Förra sommaren drog Alma Löv museum i gång en skaparverkstad för barn och unga. Skolelever från Sunne kommun och nyanlända från Gyllebys asylboende deltog i workshops en gång i veckan. Deltagarna arbetade kreativt tillsammans med en pedagog i skaparverkstaden. Det blev en uppskattad aktivitet med mycket positiv feedback. Alma Löv vill därför gärna fortsätta verksamheten och museichefen Stella Broos har inlett ett samarbete med studenterna Anki Yafele och Sarah Weman, som studerar projektledning på kulturvetenskapliga programmet vid Karlstads universitet, och några övriga aktörer, exempelvis studieförbundet Vuxenskolan.

– Det är så roligt att jobba med det här. Jag är själv förankrad i bygden så det känns extra kul, säger Anki Yafele.

Projektet kommer att heta Create & Connect och bestå av två delar: skaparverkstaden kallad Utopia – världen ur barnens perspektiv samt ett Stick- och sycafé.

– Det här är verkligen kultur i praktiken. Och ett projekt som visar att man kan nå långt med ganska små medel, säger Sarah Weman.

Verklighet och fantasi

När det gäller skaparverkstaden ges barnen möjlighet och utrymme att skapa sig en egen verklighet som de själva önskar genom måleri, skrivande och skulptur. Det kan handla om en dröm- och fantasivärld eller en värld de lever i. Under workshop-tillfällena, som kommer att ske varje fredag i juli, möts barnen ute på Alma Löv där man arbetar tillsammans med en pedagog. Varje workshop-tillfälle kommer att vara tre timmar långt med paus för fika/mellanmål.

– Bland annat kommer Lotta Lagerson och Jonas Liveröd att jobba med barnen, säger Anki Yafele.

Utopia-workshopen riktar sig till barn och unga från fem år och uppåt. Hälften av platserna reserverade för nyanlända barn från Gyllebys asylboende. Antalet deltagare i workshopen är begränsat till 20 personer.

– Det är viktigt för barnen med ett fokus på samtidskonsten och ett forum att få skapa själva och tänka fritt, säger Anki Yafele.

Kreativa möten

Alma Löv vill också satsa på att skapa kreativa möten där man kan umgås, sticka, sy och skapa. Det finns redan i dag olika stickkaféer runt om i kommunen varifrån man hoppas hitta deltagare. Utöver dessa kommer unga och vuxna nyanlända att bjudas in. Stick- och sykaféet kommer att vara ett öppet evenemang minst en gång i veckan dit alla är välkomna.

– Det finns material att jobba med, men vi behöver mer. Vi söker sponsorer och garner, tyger, stickor och annat material emottages tacksamt om någon har något liggande hemma, säger Sarah och Anki som ska redovisa sitt arbete i maj och juni och sedan lämna över det praktiska till Alma Löv, pedagoger och personal.

– Projektet utgör en väldigt stor del av vår utbildning, 22,5 av de 30 poäng som en termin omfattar, så det känns naturligtvis bra att allt fungerar. Inte minst har vi väldigt bra kontakter med kultursektorn i Värmland, säger Sarah Weman.

Den som vill skänka saker till stick- och sykaféet kan höra av sig till anki.yafele@gmail.com.