2016-04-05 15:57

2016-04-05 15:57

Jämför skogsbruket i Värmland och Tanzania

SUNNE: Utbyte mellan Södra Viken och Arusha i Tanzania

Södra Vikens naturbrukselever i Sunne har ett internationellt utbyte med Arusha i Tanzania. Just nu är studenterna från Arusha på en veckas besök.
– Att vi har så mycket skog och så få människor fascinerar dem, säger naturbruksläraren Jörgen Nilsson.

Under sportlovet 2015 besökte fyra lärare från Södra Viken Arusha i Tanzania för att arbeta fram ett utbyte för skolans skogselever, som ett led i Sunne kommuns internationaliseringsplan. I november förra året reste sju elever och två lärare från Södra Viken till Tanzania.

Planterar träd

– Tanken är att eleverna från Södra Viken ska lära sig mer om skogsbruk och hållbar utveckling på en global nivå. Fokus ligger på trädplantering, säger naturbruksläraren Jörgen Nilsson.

Vad kan man lära av varandra?

– Vi har väldigt olika förutsättningar och brukar skogen på olika sätt. För deras del handlar det mycket om att få beskuggning och se till att det inte blir markerosion. Vi planterade plantor när vi var i Arusha. Det var annorlunda; det är andra typer av trädplantor och ett annat tillvägagångssätt. De odlar grödor emellan plantorna, i skuggan. Den som odlar grödorna har ansvar för att plantorna inte blir sönderbetade, som motprestation, säger Jörgen Nilsson.

Hållbarhet i fokus

I fredags kom ett gäng elever som bland annat studerar media och ledarskap på Harbari Maalum College i Tanzania.

– Tanken är att de ska se hur vårt skogsbruk fungerar ur hållbarhetssynpunkt med återplantering och hur vi använder råvaran och även titta på de ekologiska effekterna. Eleverna kommer även att besöka Sebrafilm i Torsby under vistelsen, säger Jörgen Nilsson.

Atlasprogrammet

Utbytet finansieras via medel ur Atlasprogrammet. Atlasprogrammet ska främja lärares och skolledares internationella kontakter samt stödja utvecklingsarbete som syftar till att, med hjälp av internationella kontakter, förverkliga de mål som anges i skolans läroplaner.

Under sportlovet 2015 besökte fyra lärare från Södra Viken Arusha i Tanzania för att arbeta fram ett utbyte för skolans skogselever, som ett led i Sunne kommuns internationaliseringsplan. I november förra året reste sju elever och två lärare från Södra Viken till Tanzania.

Planterar träd

– Tanken är att eleverna från Södra Viken ska lära sig mer om skogsbruk och hållbar utveckling på en global nivå. Fokus ligger på trädplantering, säger naturbruksläraren Jörgen Nilsson.

Vad kan man lära av varandra?

– Vi har väldigt olika förutsättningar och brukar skogen på olika sätt. För deras del handlar det mycket om att få beskuggning och se till att det inte blir markerosion. Vi planterade plantor när vi var i Arusha. Det var annorlunda; det är andra typer av trädplantor och ett annat tillvägagångssätt. De odlar grödor emellan plantorna, i skuggan. Den som odlar grödorna har ansvar för att plantorna inte blir sönderbetade, som motprestation, säger Jörgen Nilsson.

Hållbarhet i fokus

I fredags kom ett gäng elever som bland annat studerar media och ledarskap på Harbari Maalum College i Tanzania.

– Tanken är att de ska se hur vårt skogsbruk fungerar ur hållbarhetssynpunkt med återplantering och hur vi använder råvaran och även titta på de ekologiska effekterna. Eleverna kommer även att besöka Sebrafilm i Torsby under vistelsen, säger Jörgen Nilsson.

Atlasprogrammet

Utbytet finansieras via medel ur Atlasprogrammet. Atlasprogrammet ska främja lärares och skolledares internationella kontakter samt stödja utvecklingsarbete som syftar till att, med hjälp av internationella kontakter, förverkliga de mål som anges i skolans läroplaner.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.