2016-04-04 13:30

2016-04-04 13:30

Gyllebyallén blir bättre än ny

SUNNE: Träden stod och föll – ingen tycktes bry sig

Gyllebyalléns björkar stod och ruttnade utan att någon såg ut att bry sig.
– Nu blir man desto gladare när någonting händer, säger Göran Hjalmarsson, senast i raden att slå larm i FB om att björkarna till och med utgjorde en trafikfara.

Då, för ett år sedan, lovade Henrik Håkansson, projektledare på underhållssidan hos Trafikverket i Karlstad, att Trafikverket skulle ta sitt ansvar för allén och inte bara för Gyllebyallén utan för alléer över huvudtaget genom att starta ett program för restaurering.

Ritade ny allé

Sagt och gjort, Trafikverket ritade upp en helt ny allé och har fått den godkänd av länsstyrelsen.

Och nu pågår arbetet med att restaurera Gyllebyallén för fullt. Det har alla trafikanter kunnat konstatera som kört den sydöstra infarten in mot Sunne.

Dikning är gjord på ömse sidor av vägen och kutterspån har lagts ut där de nya träden ska planteras. Det ska göra jorden surare och få träden att trivas.

167 träd

Projektledare för alléarbetet är Mats Lindqvist på Trafikverket.

– Det är ett omfattande arbete som ska göras. Den nya allén omfattar 167 träd och efter planteringen följer flera år av intensiv omvårdnad för att träden ska ta sig. Vi räknar med att kommer att kosta cirka 1,5 miljoner kronor, säger han.

Trafikverket tog fram ett omfattande underlag i ansökningen till länsstyrelsen och i det beskriver man vad man ska göra.

Lönn och ek

Förslaget till restaurering av allén består av att de flesta kvarvarande befintliga träd tas ned. Sju träd kommer att sparas. En nyplantering av främst ädellövträd ska göras längs hela allén. Mellersta och södra delen av allén kommer att domineras av lönn och ek, medan den norra delen kommer att bestå av lind. I området kring Kärlekstallen kommer ytterligare två befintliga tallar att finnas kvar och ett mindre antal nya tallar, som härstammar från Kärlekstallen, att planteras. Ett antal högstubbar skapas av befintliga träd, där de inte stör de nya trädens placeringar.

Plantering i april

Det kommer att finnas betydligt fler träd i den nya allén än i den befintliga, på grund att så många träd dött utan att ersättas.

– Planteringen av de nya träden kommer att ske i slutet av april, berättar projektledaren Mats Lindqvist.

Då, för ett år sedan, lovade Henrik Håkansson, projektledare på underhållssidan hos Trafikverket i Karlstad, att Trafikverket skulle ta sitt ansvar för allén och inte bara för Gyllebyallén utan för alléer över huvudtaget genom att starta ett program för restaurering.

Ritade ny allé

Sagt och gjort, Trafikverket ritade upp en helt ny allé och har fått den godkänd av länsstyrelsen.

Och nu pågår arbetet med att restaurera Gyllebyallén för fullt. Det har alla trafikanter kunnat konstatera som kört den sydöstra infarten in mot Sunne.

Dikning är gjord på ömse sidor av vägen och kutterspån har lagts ut där de nya träden ska planteras. Det ska göra jorden surare och få träden att trivas.

167 träd

Projektledare för alléarbetet är Mats Lindqvist på Trafikverket.

– Det är ett omfattande arbete som ska göras. Den nya allén omfattar 167 träd och efter planteringen följer flera år av intensiv omvårdnad för att träden ska ta sig. Vi räknar med att kommer att kosta cirka 1,5 miljoner kronor, säger han.

Trafikverket tog fram ett omfattande underlag i ansökningen till länsstyrelsen och i det beskriver man vad man ska göra.

Lönn och ek

Förslaget till restaurering av allén består av att de flesta kvarvarande befintliga träd tas ned. Sju träd kommer att sparas. En nyplantering av främst ädellövträd ska göras längs hela allén. Mellersta och södra delen av allén kommer att domineras av lönn och ek, medan den norra delen kommer att bestå av lind. I området kring Kärlekstallen kommer ytterligare två befintliga tallar att finnas kvar och ett mindre antal nya tallar, som härstammar från Kärlekstallen, att planteras. Ett antal högstubbar skapas av befintliga träd, där de inte stör de nya trädens placeringar.

Plantering i april

Det kommer att finnas betydligt fler träd i den nya allén än i den befintliga, på grund att så många träd dött utan att ersättas.

– Planteringen av de nya träden kommer att ske i slutet av april, berättar projektledaren Mats Lindqvist.