2016-04-01 10:12

2016-04-01 10:12

Turistbyrån i fokus

SUNNE: Var ska turistbyrån ligga?

Med anledning av att turistbyrån troligen kommer att flyttas 2017 diskuterade styrelsen för Sunne Turism möjliga lokaliseringar samt hur en framtida turistbyrå ska arbeta.

Vid det senaste sammanträdet diskuterades tre olika placeringar: järnvägsstationen, Lärcenter och i en butikslokal på Kvarngatan.

Styrelsen konstaterade också att den framtida turistbyrån kommer att finnas i telefonen. Därför är det viktigt att turistbyrån arbetar med att utveckla en för besökaren funktionell webbsida.

Ett sätt att fortsätta arbetet med att locka fler evenemang till Sunne anser styrelsen är att en framtida turistbyrå och dess ledning bör arbeta nära fritidschefen och involveras i dennes arbete.

Vid det senaste sammanträdet diskuterades tre olika placeringar: järnvägsstationen, Lärcenter och i en butikslokal på Kvarngatan.

Styrelsen konstaterade också att den framtida turistbyrån kommer att finnas i telefonen. Därför är det viktigt att turistbyrån arbetar med att utveckla en för besökaren funktionell webbsida.

Ett sätt att fortsätta arbetet med att locka fler evenemang till Sunne anser styrelsen är att en framtida turistbyrå och dess ledning bör arbeta nära fritidschefen och involveras i dennes arbete.