2016-04-01 10:08

2016-04-01 10:08

Storsatsning på Fryksdalsbanan

SUNNE: Ska rustas upp för 140 miljoner kronor

I april ska Fryksdalsbanans framtid avgöras.
En upprustning på 140 miljoner kronor kan ge 14 minuter kortare restid mellan Torsby och Karlstad.
Samtidigt föreslås fem tåghållplatser läggas ned.

I slutet på april ska det nya trafikförsörjningsprogrammet upp till omröstning i regionfullmäktige.

Om förslaget går igenom så innebär det stora förändringar för Fryksdalsbanan. Fem tåghållplatser ska strykas från dagens linjekarta: Kolsnäs, Rottneros, Öjervik, Frykåsen och Trångstad.

– Anledningen är för få resenärer. Även om vi skulle fördubbla antalet resande på dessa hållplatser så skulle det inte vara långsiktigt hållbart. Det finns inget underlag som motiverar att vi investerar flera miljoner kronor på tåghållsplatsombyggnader, säger Lars Bull, vd på Värmlandstrafik.

Antalet turer på vardagar föreslås också ändras. I dag går elva dubbelturer mellan Karlstad och Sunne, varav sju går vidare till Torsby. Det nya förslaget innebär åtta dubbelturer mellan Karlstad och Torsby, och lika många mellan Kil och Sunne.

Om regionfullmäktige klubbar det nya trafikförsörjningsprogrammet träder förändringarna i kraft andra söndagen i december, den 11.

– Då startar trafikeringsåret 2017, säger Lars Bull.

Fryksdalsbanan kommer också rustas upp – för drygt 140 miljoner kronor.

Det kan ge en tidsvinst på 14 minuter mellan Torsby och Karlstad.

Det arbetet har redan börjat. Torsby och Sunne kommun går in med tolv miljoner kronor vardera och Region Värmland går in med tjugofem miljoner kronor.

Åtgärdspaket

Och snart fattar regeringen beslut om en satsning på kollektivtrafik i landsbygd 2016-2019 som kan ge 90 miljoner kronor till Fryksdalsbanan.

– Åtgärderna består bland annat av att stänga obevakade korsningar och räta ut kurvorna. Det är flera åtgärder som sammantaget gör att vi kan få upp hastigheten på tågen, säger Marcus Smedberg, infrastruktursansvarig på Region Värmland.

Förhoppningen är en hastighetsökning till 110 kilometer i timmen. I dag varierar hastigheten mellan 40 till max 90 kilometer i timmen.

Men – från 2017 kan hastigheten ändå sänkas till max 80 kilometer i timmen. Då träder nämligen nya EU-direktiv i kraft. Hastigheten ska sänkas på alla banor som inte svetsat rälsen.

– Det kan bli så att vi sänker hastigheten då, men förhoppningsvis höjs den igen när alla åtgärder är genomförda, säger Marcus Smedberg.

Lars Bull på Värmlandstrafik tror att det nya trafikförsörjningsprogrammet och upprustningen av Fryksdalsbanan kommer innebära ett lyft.

– Förhoppningsvis blir det riktigt bra, säger han.

I slutet på april ska det nya trafikförsörjningsprogrammet upp till omröstning i regionfullmäktige.

Om förslaget går igenom så innebär det stora förändringar för Fryksdalsbanan. Fem tåghållplatser ska strykas från dagens linjekarta: Kolsnäs, Rottneros, Öjervik, Frykåsen och Trångstad.

– Anledningen är för få resenärer. Även om vi skulle fördubbla antalet resande på dessa hållplatser så skulle det inte vara långsiktigt hållbart. Det finns inget underlag som motiverar att vi investerar flera miljoner kronor på tåghållsplatsombyggnader, säger Lars Bull, vd på Värmlandstrafik.

Antalet turer på vardagar föreslås också ändras. I dag går elva dubbelturer mellan Karlstad och Sunne, varav sju går vidare till Torsby. Det nya förslaget innebär åtta dubbelturer mellan Karlstad och Torsby, och lika många mellan Kil och Sunne.

Om regionfullmäktige klubbar det nya trafikförsörjningsprogrammet träder förändringarna i kraft andra söndagen i december, den 11.

– Då startar trafikeringsåret 2017, säger Lars Bull.

Fryksdalsbanan kommer också rustas upp – för drygt 140 miljoner kronor.

Det kan ge en tidsvinst på 14 minuter mellan Torsby och Karlstad.

Det arbetet har redan börjat. Torsby och Sunne kommun går in med tolv miljoner kronor vardera och Region Värmland går in med tjugofem miljoner kronor.

Åtgärdspaket

Och snart fattar regeringen beslut om en satsning på kollektivtrafik i landsbygd 2016-2019 som kan ge 90 miljoner kronor till Fryksdalsbanan.

– Åtgärderna består bland annat av att stänga obevakade korsningar och räta ut kurvorna. Det är flera åtgärder som sammantaget gör att vi kan få upp hastigheten på tågen, säger Marcus Smedberg, infrastruktursansvarig på Region Värmland.

Förhoppningen är en hastighetsökning till 110 kilometer i timmen. I dag varierar hastigheten mellan 40 till max 90 kilometer i timmen.

Men – från 2017 kan hastigheten ändå sänkas till max 80 kilometer i timmen. Då träder nämligen nya EU-direktiv i kraft. Hastigheten ska sänkas på alla banor som inte svetsat rälsen.

– Det kan bli så att vi sänker hastigheten då, men förhoppningsvis höjs den igen när alla åtgärder är genomförda, säger Marcus Smedberg.

Lars Bull på Värmlandstrafik tror att det nya trafikförsörjningsprogrammet och upprustningen av Fryksdalsbanan kommer innebära ett lyft.

– Förhoppningsvis blir det riktigt bra, säger han.