2016-04-01 10:10

2016-04-01 10:10

Helt rätt lösning

KOLSNÄSAFFÄREN KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE: Tobias Eriksson svarar

Svar till Tellervo Zetterberg kring Kolsnäs affären.

Frågan om breddat eller minskat ägande i Sunne turism AB var ute på remiss bland partierna i början av 2015.

I remissvaren fanns det en klar majoritet för minskat ägande från kommunen sida.

Utifrån remissvaren så beslutade kommunfullmäktige i oktober 2015 följande: Starta en process som syftar till att bredda eller minska ägandet i bolaget för att skapa ett finansiellt starkt bolag som möjliggör investeringar för tillväxt. Arbetet sattes i gång omgående med en styrgrupp som bestod av Allmänna utskottet samt kommunchef. Ett öppet investeringserbjudande presenterade för intressenter och i Dagens Industri. Två anbud inkom varav styrgruppen beslutade att gå vidare med förhandling med Grönklittsgruppen. Vid kommunstyrelsens möte den 8 mars 2016 beslutades att skicka frågan om försäljning till fullmäktiges avgörande. De partier som inte har varit med i styrgruppen bjöds in till en anbudsinformation om affären den 19 januari där Vänsterpartiet deltog.

När det gäller frågorna kring turistbyrån så klargjorde jag på kommunstyrelsen den 8 mars och kommunfullmäktige 21 mars att det avtal som finns gäller för hela 2016 och att vi i kommunen kommer ha en ny turistorganisation redo 2017-01-01 med ny lokalplacering och ett nytt sätt att jobba. Det krävs nytänkande i hur vi möter framtida behov och nu har vi alla möjligheter i världen till en ny organisation.

Frågan vem som marknadsför turismmålen i kommunen, så är det samtliga aktörer på marknaden som har en aktiv roll men också vi som finns här i kommunen och den nya turistorganisationen kommer också bidra. Sunne kommer med en helt ny aktör som Grönklitt nå ut till ännu fler genom deras kanaler som vi aldrig skulle haft möjlighet med våra begränsade resurser.

Översyn av hur Rottneros park ska drivas fortsättningsvis pågår.

Bassängerna drivs som förut, de ligger där de ligger. Avtal upprättas med Grönklittsgruppen.

Sist men inte minst så är det parkeringen. Vi vill värna området och tillgången för kommuninvånare och besökare att få tillgängliga parkeringsmöjligheter. Ett trevligt område är lika viktigt för oss i kommunen som för dem som skall verka i området för att få ett trevligt intryck.

Jag tror och är övertygad om att denna lösning kommer visa sig i framtiden vara den absolut den rätta för att få till en kraftigare expansion och tillväxt i området och utveckla Sunne som en destination, istället för att stagnera i utvecklingen.

Svar till Tellervo Zetterberg kring Kolsnäs affären.

Frågan om breddat eller minskat ägande i Sunne turism AB var ute på remiss bland partierna i början av 2015.

I remissvaren fanns det en klar majoritet för minskat ägande från kommunen sida.

Utifrån remissvaren så beslutade kommunfullmäktige i oktober 2015 följande: Starta en process som syftar till att bredda eller minska ägandet i bolaget för att skapa ett finansiellt starkt bolag som möjliggör investeringar för tillväxt. Arbetet sattes i gång omgående med en styrgrupp som bestod av Allmänna utskottet samt kommunchef. Ett öppet investeringserbjudande presenterade för intressenter och i Dagens Industri. Två anbud inkom varav styrgruppen beslutade att gå vidare med förhandling med Grönklittsgruppen. Vid kommunstyrelsens möte den 8 mars 2016 beslutades att skicka frågan om försäljning till fullmäktiges avgörande. De partier som inte har varit med i styrgruppen bjöds in till en anbudsinformation om affären den 19 januari där Vänsterpartiet deltog.

När det gäller frågorna kring turistbyrån så klargjorde jag på kommunstyrelsen den 8 mars och kommunfullmäktige 21 mars att det avtal som finns gäller för hela 2016 och att vi i kommunen kommer ha en ny turistorganisation redo 2017-01-01 med ny lokalplacering och ett nytt sätt att jobba. Det krävs nytänkande i hur vi möter framtida behov och nu har vi alla möjligheter i världen till en ny organisation.

Frågan vem som marknadsför turismmålen i kommunen, så är det samtliga aktörer på marknaden som har en aktiv roll men också vi som finns här i kommunen och den nya turistorganisationen kommer också bidra. Sunne kommer med en helt ny aktör som Grönklitt nå ut till ännu fler genom deras kanaler som vi aldrig skulle haft möjlighet med våra begränsade resurser.

Översyn av hur Rottneros park ska drivas fortsättningsvis pågår.

Bassängerna drivs som förut, de ligger där de ligger. Avtal upprättas med Grönklittsgruppen.

Sist men inte minst så är det parkeringen. Vi vill värna området och tillgången för kommuninvånare och besökare att få tillgängliga parkeringsmöjligheter. Ett trevligt område är lika viktigt för oss i kommunen som för dem som skall verka i området för att få ett trevligt intryck.

Jag tror och är övertygad om att denna lösning kommer visa sig i framtiden vara den absolut den rätta för att få till en kraftigare expansion och tillväxt i området och utveckla Sunne som en destination, istället för att stagnera i utvecklingen.

  • Tobias Eriksson