2016-03-30 12:24

2016-03-30 12:24

Evenemang får bidrag

SUNNE: Sunne Turism fördelar projektpengar

Med anledning av att Sunne Turism får en ny ägare den 1 april och att projektet Stora Möten kommer att läggas ner 2016 beslutade styrelsen för Sunne Turism att de pengar som är kvar i projektet ska användas till marknadsföring av ett antal viktiga evenemang i Sunne.

Att det finns evenemang i Sunne är viktigt och styrelsen vill på det här viset visa sin uppskattning till de som regelbundet arrangerar event i Sunne och fördela dessa medel enligt följande: Rullskidsloppet 50 000 kr, Sunne Hem och Trädgårdsdagar 25 000 kr, Sunne Jaktmässa 25 000 kr, Kulturveckan 25 000 kr, Vattenlandet cup IFK Sunne 25 000 kr, Idrottsalliansen 25 000 kr, Nordiskt mästerskap, cykel Sunne Fritid 25 000 kr, Selma och filmen på Mårbacka 20 000 kr, Skördefesten i Rottneros park 20 000 kr och Alma Lööv 20 000 kr.

Att det finns evenemang i Sunne är viktigt och styrelsen vill på det här viset visa sin uppskattning till de som regelbundet arrangerar event i Sunne och fördela dessa medel enligt följande: Rullskidsloppet 50 000 kr, Sunne Hem och Trädgårdsdagar 25 000 kr, Sunne Jaktmässa 25 000 kr, Kulturveckan 25 000 kr, Vattenlandet cup IFK Sunne 25 000 kr, Idrottsalliansen 25 000 kr, Nordiskt mästerskap, cykel Sunne Fritid 25 000 kr, Selma och filmen på Mårbacka 20 000 kr, Skördefesten i Rottneros park 20 000 kr och Alma Lööv 20 000 kr.