2016-03-21 15:56

2016-03-21 15:56

Vill köpa mark vid Fryken

SUNNE: Bostadsområde med fint västerläge och sjöutsikt

Sunne kommun vill köpa mark söder om Solbacka, i västerläge i sluttningen ner mot Fryken.
Det handlar om 4,8 hektar åkermark, till en kostnad av 2,8 miljoner kronor.
– Detta känns väldigt spännande. Läget är otroligt bra så om köpet godkänns av kommunfullmäktige, kan detta bli ett riktigt fint bostadsområde, konstaterar Leif Jansson, teknisk samordnare på Sunne kommun.

– Det är inte så många villatomter kvar på Torvnäs, det handlar om cirka 10–12 stycken, så nu ska vi göra en detaljplan för resterande del av området, samt runt reningsverket och Solbacka gård. Och när vi väl gör det, tyckte vi att det var lämpligt att även ta med området söderut, berättar Leif Jansson.

Marken det handlar om har fint västerläge, i en sluttning ner mot Fryken, och ägs i dag av en privatperson. Ägaren är villig att sälja, och nu ska kommunens politiker ta ställning till förslaget. Om de säger ja, påbörjas detaljplanearbetet.

– Det kommer att ta upp till ett och ett halvt år och påbörjas nu under våren. Exakt hur många tomter som får plats på nya området vet vi inte riktigt, men vi tror att det kan handla om 10–20 tomter samt cirka 24 lägenheter i mindre flerbostadshus. På den del av Torvnäs som kommunen redan äger handlar det om dubbelt så många tomter.

Strandskydd gäller, så tomterna kommer att byggas en bit upp i slänten.

– Längs stranden är det tänkt att vi ska röja upp och snygga till och anlägga promenadväg, berättar Leif Jansson.

– Det är inte så många villatomter kvar på Torvnäs, det handlar om cirka 10–12 stycken, så nu ska vi göra en detaljplan för resterande del av området, samt runt reningsverket och Solbacka gård. Och när vi väl gör det, tyckte vi att det var lämpligt att även ta med området söderut, berättar Leif Jansson.

Marken det handlar om har fint västerläge, i en sluttning ner mot Fryken, och ägs i dag av en privatperson. Ägaren är villig att sälja, och nu ska kommunens politiker ta ställning till förslaget. Om de säger ja, påbörjas detaljplanearbetet.

– Det kommer att ta upp till ett och ett halvt år och påbörjas nu under våren. Exakt hur många tomter som får plats på nya området vet vi inte riktigt, men vi tror att det kan handla om 10–20 tomter samt cirka 24 lägenheter i mindre flerbostadshus. På den del av Torvnäs som kommunen redan äger handlar det om dubbelt så många tomter.

Strandskydd gäller, så tomterna kommer att byggas en bit upp i slänten.

– Längs stranden är det tänkt att vi ska röja upp och snygga till och anlägga promenadväg, berättar Leif Jansson.