2016-03-21 10:35

2016-03-21 10:36

Åsa Rådhström (M) hoppar av politiken

SUNNE: Vill värna om familjen

Inför förra valet siktade hon på att bli Sunnes första kvinnliga kommunalråd.
Nu hoppar Åsa Rådhström (M), 48 år, av politiken helt.

Åsa Rådhström (M) avsade sig på söndagen alla politiska uppdrag i Sunne kommun.

Hon har haft en ordinarie plats i kommunstyrelsen och i allmänna utskottet samt varit ledamot i kommunfullmäktige.

Anledningen hon anger är tidsbrist:

– För närvarande ser jag inte mig ha tid för att kombinera mitt arbete med politiska uppdrag då detta i kombination tar mer tid än vad jag kan avsätta. Jag har varit ordinarie under tre mandatperioder, säger Åsa Rådhström.

Nu blickar hon framåt.

– Jag vill värna om mig och min familj och tryggheten hemma, säger Åsa Rådhström som i övrigt inte vill ge några kommentarer.

Under förra mandatperioden var Åsa Rådhström bland annat ordförande i bildningsnämnden. Numera är Socialdemokraterna största parti i Sunne.

Åsa Rådhström (M) avsade sig på söndagen alla politiska uppdrag i Sunne kommun.

Hon har haft en ordinarie plats i kommunstyrelsen och i allmänna utskottet samt varit ledamot i kommunfullmäktige.

Anledningen hon anger är tidsbrist:

– För närvarande ser jag inte mig ha tid för att kombinera mitt arbete med politiska uppdrag då detta i kombination tar mer tid än vad jag kan avsätta. Jag har varit ordinarie under tre mandatperioder, säger Åsa Rådhström.

Nu blickar hon framåt.

– Jag vill värna om mig och min familj och tryggheten hemma, säger Åsa Rådhström som i övrigt inte vill ge några kommentarer.

Under förra mandatperioden var Åsa Rådhström bland annat ordförande i bildningsnämnden. Numera är Socialdemokraterna största parti i Sunne.