2016-03-11 06:00

2016-03-11 11:23

"Vi är väldigt nöjda med den här affären"

SUNNE: Kommunen säljer Kolsnäsområdet till Grönklittsgruppen

Grönklittsgruppen AB får köpa Kolsnäs av Sunne kommun för 18,5 miljoner kronor. Campingen, folkparken, grusplanen och en närliggande yta att expandera på ingår.
– Det är en resursstark investerare som kommer att bidra till en god utveckling av turismen i Sunne. Detta eftersom de både köper Kolsnäsområdet av kommunen och förvärvar Vattenlandet genom konkursförvaltaren, säger Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Beslutet att föreslå kommunfullmäktige att genomföra försäljningen togs i kommunstyrelsen i tisdags. Partiet Hela Sunne ville återremittera ärendet.

– Grönklittsgruppens avsikt att investera 70 miljoner kronor under två år, 58 miljoner i campingen och 12 miljoner i vattenlandet, vill vi få in en vitesklausul om, annars finns inga garantier, säger Björn Gillberg (HS) till NWT.

”Helheten viktig”

Hela Sunne och Miljöpartiet reserverade sig mot KS-beslutet, som klubbades med siffrorna 9–2. Men trots kritiken i avtalsdelen och diskussionen om eventuellt jäv (se artikel nedan) är Tobias Eriksson helnöjd med hur ärendet har utvecklats.

– Vi är väldigt nöjda med den här affären. Vi kommer att få se en utveckling inom turismen som kommunen inte skulle kunna – eller ha råd med att – skapa själv. Sedan kunde vi alltid ha mjölkat ur en högre köpesumma, men vi valde att medverka till att det blir en bra helhetslösning på Kolsnäs. Det tjänar alla på, säger han.

Varför säljer ni till just Grönklittsgruppen?

– De har lyckats med sådana här projekt tidigare och de presenterade den bästa helhetslösningen. Dessutom är de väldigt öppna för att samarbeta med lokala intressenter, allt ifrån handel till mässarrangörer, och det var ett stort plus i sammanhanget, säger Tobias Eriksson.

Det är genom det helägda dotterbolaget Svenska Campingpärlor som Grönklittsgruppen avser att köpa loss Kolsnäs efter att bolagets styrelse respektive Sunnes kommunfullmäktige godkänt avtalet. Fullmäktige har nästa möte den 21 mars.

Beslutet att föreslå kommunfullmäktige att genomföra försäljningen togs i kommunstyrelsen i tisdags. Partiet Hela Sunne ville återremittera ärendet.

– Grönklittsgruppens avsikt att investera 70 miljoner kronor under två år, 58 miljoner i campingen och 12 miljoner i vattenlandet, vill vi få in en vitesklausul om, annars finns inga garantier, säger Björn Gillberg (HS) till NWT.

”Helheten viktig”

Hela Sunne och Miljöpartiet reserverade sig mot KS-beslutet, som klubbades med siffrorna 9–2. Men trots kritiken i avtalsdelen och diskussionen om eventuellt jäv (se artikel nedan) är Tobias Eriksson helnöjd med hur ärendet har utvecklats.

– Vi är väldigt nöjda med den här affären. Vi kommer att få se en utveckling inom turismen som kommunen inte skulle kunna – eller ha råd med att – skapa själv. Sedan kunde vi alltid ha mjölkat ur en högre köpesumma, men vi valde att medverka till att det blir en bra helhetslösning på Kolsnäs. Det tjänar alla på, säger han.

Varför säljer ni till just Grönklittsgruppen?

– De har lyckats med sådana här projekt tidigare och de presenterade den bästa helhetslösningen. Dessutom är de väldigt öppna för att samarbeta med lokala intressenter, allt ifrån handel till mässarrangörer, och det var ett stort plus i sammanhanget, säger Tobias Eriksson.

Det är genom det helägda dotterbolaget Svenska Campingpärlor som Grönklittsgruppen avser att köpa loss Kolsnäs efter att bolagets styrelse respektive Sunnes kommunfullmäktige godkänt avtalet. Fullmäktige har nästa möte den 21 mars.