2016-03-07 17:00

2016-03-07 17:00

Jehovas vittnen bygger nytt

SUNNE: Volontärer från hela Sverige hjälper till

Jehovas vittnen bygger ett nytt Rikets sal i industriområdet vid Gräsmarkskorset.
En 200 kvadratmeter stor byggnad ska uppföras, med hjälp av volontärer från olika svenska församlingar.
– Det känns väldigt roligt att få en lokal som är anpassad efter vår verksamhet, berättar Robert Bäckström, Jehovas vittnen i Sunne.

Jehovas vittnen har sedan 1990-talet sin möteslokal på Sjögatan i Sunne. Men nu väljer de alltså att bygga nytt.

– Huset på Sjögatan är alldeles för litet och därmed inte ändamålsenligt, förklarar Robert Bäckström.

Problemet blev ännu mer påtagligt förra året då Sunneförsamlingen gick samman med Jehovas vittnen i Torsby, och blev totalt 55 medlemmar. Planerna på nybygge började ta form. Man tittade på flera tomter runt om i Sunne och fastnade till slut för den vid Gräsmarkskorset.

– Läget vid 45:an passar oss bra. Det är lättillgängligt och det är viktigt, speciellt som vi nu även har medlemmar från Torsby.

Bygglovet är beviljat, och bygget kommer att påbörjas under våren. Det speciella med Jehovas vittnen är att man inte lejer en byggfirma, utan att det är församlingsmedlemmarna som bildar byggteam som kommer hit från olika delar av landet för att hjälpa till. Dessutom bekostas all verksamhet genom frivilliga bidrag från medlemmarna.

Klart i höst

– Det finns 115 000 församlingar i världen med totalt 8,2 miljoner Jehovas vittnen och vi har många volontärer bland dem som byggt Rikets salar i många länder. Så verksamheten är mycket välorganiserad. Med andra ord är det inte vår lokala församling som bygger, utan projektet leds av riksorganisationen. Men bygget görs i samråd med oss och självklart hjälper vi till med det vi kan.

Hur många som ska finnas på plats och bygga kommer att variera över tid. Ibland blir det större team, ibland mindre. Men planen är att bygget ska påbörjas under våren och stå klart i höst.

Jehovas vittnens nya Rikets sal i Sunne blir ett enplanshus om totalt 200 kvadratmeter innehållande möteslokal, toalett, kapprum och ett extrarum.

– Det blir en ganska enkel och stilren byggnad. Den liknar mer en villa än en kyrka, förklarar Robert Bäckström.

Lokalerna som Jehovas vittnen har i dag i Sunne och Torsby kommer att säljas.

Jehovas vittnen har sedan 1990-talet sin möteslokal på Sjögatan i Sunne. Men nu väljer de alltså att bygga nytt.

– Huset på Sjögatan är alldeles för litet och därmed inte ändamålsenligt, förklarar Robert Bäckström.

Problemet blev ännu mer påtagligt förra året då Sunneförsamlingen gick samman med Jehovas vittnen i Torsby, och blev totalt 55 medlemmar. Planerna på nybygge började ta form. Man tittade på flera tomter runt om i Sunne och fastnade till slut för den vid Gräsmarkskorset.

– Läget vid 45:an passar oss bra. Det är lättillgängligt och det är viktigt, speciellt som vi nu även har medlemmar från Torsby.

Bygglovet är beviljat, och bygget kommer att påbörjas under våren. Det speciella med Jehovas vittnen är att man inte lejer en byggfirma, utan att det är församlingsmedlemmarna som bildar byggteam som kommer hit från olika delar av landet för att hjälpa till. Dessutom bekostas all verksamhet genom frivilliga bidrag från medlemmarna.

Klart i höst

– Det finns 115 000 församlingar i världen med totalt 8,2 miljoner Jehovas vittnen och vi har många volontärer bland dem som byggt Rikets salar i många länder. Så verksamheten är mycket välorganiserad. Med andra ord är det inte vår lokala församling som bygger, utan projektet leds av riksorganisationen. Men bygget görs i samråd med oss och självklart hjälper vi till med det vi kan.

Hur många som ska finnas på plats och bygga kommer att variera över tid. Ibland blir det större team, ibland mindre. Men planen är att bygget ska påbörjas under våren och stå klart i höst.

Jehovas vittnens nya Rikets sal i Sunne blir ett enplanshus om totalt 200 kvadratmeter innehållande möteslokal, toalett, kapprum och ett extrarum.

– Det blir en ganska enkel och stilren byggnad. Den liknar mer en villa än en kyrka, förklarar Robert Bäckström.

Lokalerna som Jehovas vittnen har i dag i Sunne och Torsby kommer att säljas.